MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A szomotori templomra készített felülirások
1.
Klobusiczky Pálnak, s Parlagi*
Az 1. és 5. sorban a feleség neve tévesen került a Figyelő forrásába; a sárospataki Nagykönyvtár levéltári anyaga bizonyítja, hogy nem Parlagi, hanem Pallai Erzsébet volt Klobusiczky Pál hitvese.” (ld. CsÖM. V. 579.)
Erzsébetnek,
A kik fundálói voltak ez épületnek,
Adassék Istentől kegyelem s idvesség,
E szent háznak pedig állandó békeség.

2.
Zétényi Klobusiczky Pált, s Parlagi Erzsébetet
Áldjad keresztény! – Szomotor, adj nékik tiszteletet;
Mert felépült e szent egyház, e hív pár költségével
A tizenkilencedik száz, első esztendejével.