MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
ÓDA. Kapitány Bessenyey Sándor Úrhoz
Une eternité de gloire
Vaut-elle un jour de bonheur?
Gresset.

Oda.*
A cím utólag, világosabb tintával lett aláhúzva.

Már a’ fergetegek’ dühe
Megszűnt, és az üveglő
Zúzon nem pirosollanak
Át a’ fenyvesek’ ágai.
A’ jégtől szabadúltt patak’
Allyán látni tsigát, gyepet,
’S apró lenge virágokat.
A’ bükkök’ magas erdejét
A’ sűrű lobogó levél
Éjjellel fedi bé megint.
Itt ingerl sok ezer futó
Hang közt a’ tsalogánynak
Zengő dalja az ágakon.
Itt a’ rétre az esti szél
A’ zőld rózsa bokorból
Áldott illatokat lehell.
Ottan a’ ragyogó patak’
Habján a’ kivirágozott
Bokrok képzete’ tündököl,*
A vessző pontból jav.
És*
<elfut>
fut, mint maga a’ part*
A szó vége olvhtl. betűkből jav.
Mint a’ nádasok, az*
Jav. ebből: a’
halász’
Elsuhanó ladikától.

Hagyd el, Pajtás*
<Sándor> Utólag, más tintával a sor elé írva: Pajtás
, a’ hartzokat,
A’ fegyverropogást kerűld;
Itt a’ kedvre való idő.*
<Most állt bé az <az> öröm’ kora!> Itt a’ kedvre való idő. Utólag, más tintával az áth. sor alá írva.
Érezd a’ ligetek között
Azt a’ gyenge gyönyörködést,
Mellytől messze van a’ vitéz,
’S*
A hiányjel É-ből jav.
a’ lágy udvari emberek.
Mit használ, mikor az hadi
Tisztesség’ szesze részegít?*
A kérdőjel utólag, más tintával vesszőből javítva.
A következő három sor utólag, más tintával áthúzva:
<’S ordó lántzok alatt gebedsz,
Vídámonn iszonyodni
A’ koszorút viselő bakoktól?>
Mit használ, ha aranyba vontt
Fényes fegyverek őrizik
Sirhalmod; ha ijesztő
Pántzélbann emelik fel
Márványból hadi képedet?

Ákhill és maga Hannibál
Szintúgy kéntelen az*
Jav. ebből: a’
halál’
Éjjét végig aludni,
A’ melly engem is egykor
A’ Végzés’ akarat-ként*
akarat<ja>
Vak kárpítja alá takar.
És így én is egyenlő
Lészek holtom után vele:*
vele<k>
A’ földön pedig édesebb
Boldogságba foly életem.
Ő tsak vérbe kevertt mezőt
Látott, és tsak az ég fedé
Altában, ’s paizsok’, nyílak’,
És dárdák’ ropogásai
Zörgöttek füle mellett.
Ő mellőlle futottanak
Játék, tréfa, gyönyörködés
És Cypris’ gyönyörű*
<repeső> gyönyörű Utólag, más tintával az áth. szó alá írva.
fija.

Én a’ tarka virággal
Tűdzött rétbe tekintgetem,
A’ rám integető egert,
Az*
Jav. ebből: A’
hozzám nevető berek’
Ékességeit, a’ fejér
Nyárfák’ lengeteg ágait,
’S a’ völgyben zuhogó folyást.
Alszom rózsa-levél alatt,
’S hallom daljaidat,*
<Chloe> <Lili>
Chloe,
A’ mellyekre*
mellyekre Tollhiba
letsendesűl
A’ dalló Filoméla is
És lesködve figyelmezik.
Környűlem*
Utólag, más tintával jav. ebből: Környűl-bé
tsak*
<az> tsak Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva.
öröm lebeg.

Kis Fillis, ha te engemet
Meglátsz, a’ ligetekbe búvsz,
Én vígyázva kereslek,
Még is rád nem akadhatok:
Míg majd a’ leveles bokor’
Zőld ernyöibe tsíntalan
Kuttzantásod elárúl.