MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Izenget már valahára]
Izenget már*
<Elhozták már> Izenget már Az áth. szavak fölé írva.
valahára
A’ Párosság*
<Azt a’ Kort az> A’ Párosság Az áth. szavak fölé írva.
Istene*
Istene<k>
Hogy már*
<Mellyben> Hogy már Az áth. szavak fölé írva.
az ember’ ágyára
Egy emberné illene!*
A következő sor lehúzva:
<Éltünk nem soká ta>
Nem soká él a’ halandó
A’ jó*
Más szóból jav.
szerentse múlandó,
Házasodni kellene.

Már a’ nádat elvetettem
Mellyen véled hajdani
Gyermekkorunkban szerettem
Fel s’ alá lovaglani.
Alkudni kén*
<Szollani kén hát> Alkudni kén Az áth. szavak fölé írva.
a’ Lyányokkal
A’*
Olvhtl. betűből jav.
kik szótalan bábjokkal
Elúntak már játszani.

Érzem, hogy egy nagy hízakja
Van szívemnek félfelől;
De ki lessz, a’ ki bérakja
Azt a’ hízakot belől?
Több leány van, mint Pillangó,
Válogathatni: de bangó
A’ ki nézgél tsak elől.

Egynek tetszik szép formája
Másnak deli termete
Annak*
Jav. ebből: <Am>annak
mézes*
Olvhtlan szóból jav.
mázos szája
Ennek jó természete.
Én is közlöm hát, Barátom,
Millyen lesz az én Sajátom’
Erköltse ’s tekintete.