MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Az Estvéhez]
Tsendes Este! légy tanúja
Mint kesergek én,
Szívemet mint vérzi búja
Lilla’ szép Nevén.
Lágy árnyékkal
Szőjj be engemet,
’S e’ tájékkal
Zengd keservemet:
Mert tsalárd az emberekben
Már a’ Szív nagyon,
És az érzéketlenekben
Több kegyes vagyon.

Tsendes Este! ah, tekints-le,
Nézd e’ bánatot,
Könny helyett szememre hints le
Tiszta harmatot:
Mert elfogytak
Régi könnyeim,
Úgy rám rogytak
Szenvedéseim.
Nintsen a’ ki sírna vélem,
Szánna engemet;
Igy vesződöm, míg leélem
Kínos éltemet.

Tsendes Este! már alusznak
Mások édesen,
Vagy Szerelmességbe úsznak
Tiszta tsendesen:
Én aggódom,
Hát mit is tegyek?
Nints más módom*
A kézirat sérülése miatt a szó utolsó betűjének csak az eleje látszik.
Nints hová legy[…]k*
A kézirat sérülése miatt a szó vége nem olvasható, csak a k teteje látszik.
Édes Este! ah, ne hagyj el,
Zárj le más szemet,
Vagy lakásodig ragadj el
Véled engemet.

Tsendes Este! balzsamozd el
Durva kínomat,
Vagy pedig végtére hozd el
Vártt halálomat.
Mert fájdalmam
Többre-többre nő,
És nyúgalmam
Senkitől se jő.
Lilla is midőn eszembe
Ötlik, elhalok,
’S újra felfakadt sebembe
Szinte meghalok.

Tsendes Este! ah, ne hozd el
Még halálomat,
Kérlek, óh ne balzsamozd el
Édes kínomat:
Inkább áztasd
Szűz szemed’ te is,
És dupláztasd
Kínom’ ezzel is.
Lilla’ vesztén sirdogálni
Drága sors nekem,
Sirdogálva haldogálni
Szép halál nekem.*
A vers alatt a keltezés: Debretzenb[en] Szept. 20d. Napj. 1800. Csokonay Vitéz Mihály. mk.