MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Dr. Főldiről egy Töredék]
*
A vers fogalmazványának elején olvasható ez a három sor, vonallal elválasztva a verstől.
A sorban szórendcsere történt, a sorrendcserére számok utalnak. Eredetileg így hangzott: Boldog Lélek az olly,
az*
A szórendcsere miatt a kis kezdőbetűt nagybetűre jav.
olly Lélek Boldog,*
A szórendcsere miatt a nagy kezdőbetűt kisbetűre jav.
mellyet*
Az m a-ból jav.
nem szinte*
<soha n[=nem]> n[=nem] szinte Az áth. rész fölé írva.
tehetnek*
Jav. ebből: tehetének
A’*
<komorabb>
Böltseknek erős*
Sor fölötti beszúrás.
filozófálási szikárrá,
És*
Jav. ebből: ’S
a’ szép Tudományok’ alélt*
<erős> alélt Az áth. szó fölé írva.
ingerleti lággyá.

A’ Természet erős búvárja az Északi Linné
’S a’ szép Sulzer,*
<És az igaz szépség>’S a’ szép Stulzer, Az áth. szó fölé írva.
ama’ szépségnek nagy Mestere Főldit*
A következő sor áthúzva:
<Felragadák tsuda karjaikonn a’ földi hazából.>
Míg ő tiszta szavú lantján Eratónak ölébe
Árpádnak fijait gyönyörűbb*
A szó eleje olvhtl. betűből jav.
hangokra tanitja,
’S felnyitván az egész Természetet, össze seregli
Tág elméjében az egész Holdallyi*
A H h-ból jav.
világot,*
<teremtést,> világot, Az áth. szó fölé írva.
Felragadák tsuda karjaikonn a’ földi hazából.

Sulzer bévezeté*
<megmutatá> bévezeté Az áth. szó fölé írva.
e’ képződési Világba,
Mellybe az ízlésnek*
Az l s-ből jav.
felséges Temploma mellett
A’ gyönyörű Lelkek tündöklenek: a’ sok idétlen*
<...> a’ sok idétlen Az áth. szavak fölé írva, a’ sok olvhtl. betűkből jav.
Elme pedig nyomorúlt nyűg közt a’ porba*
<távol nyomorult> nyomorúlt nyűg közt a’ porba Az áth. szavak fölé írva.
*
<porába> Az utóbbi fölé: <békóba> Ezek alá: <nyüggel békozva> rikátsol
rikátsol
„Jöszte idébb, úgymond, Főldim, nesze lant, nesze korbáts
„Ezzel az ízlésnek szentebb törvényire szoktasd
„Polgártársaidat,*
<Polgártársaidat> Polgártársaidat Az áth. szó fölé írva.
kik*
<kik> Az áth. szó fölé írva: <m[=mint]> kik
szép Tudományra születtek*
A következő sor lehúzva:
<Ezzel az ?éretlen lelkeknek verj nyaka közzé>
„Mert látd mennyi Magyar vagyon*
<nyüsög> vagyon Az áth. szó fölé írva.
itt, de, de*
<ts> de, de Az áth. szó fölé írva.
mennyi pedántok
„Névnapi rígmisták,*
Jav. ebből: rígmísták
szélmalmok nyüsgenek itten?
*
Folytatás a 90a. lapon.
„A’ kik ezen Helynek nagy*
Az n H-ból jav.
mérészelve tapodják
„Szent küszöbét; itt a’ korbáts, verj görbe nyakokra.
Lantját megköszöné, korbáttsát másnak ajánlá.*
Jav. ebből: ?ajánlta

Ekkor gyenge babért fűzvén gond lepte fejére
Felveszi őt Linné, és minden főldi teremtést
Fellyűről neki*
<Néki megmu> Fellyűről neki Az áth. szó fölé írva.
megmutogat, valamit tsak az Égnek
Főldnek, tengernek tág gyomra*
<?tart> [A sor fölé beszúrva: <nevel>] <?alkotványa> tág gyomra Az utóbbi áth. szó fölé írva.
magába be foglal.
Egy nagy öregbítő tsövet adván*
<Üveget vévén> tsövet adván Az áth. szavak fölé írva.
nékie, így szóll:
„Látod e’ melly kitsiny itt a’ föld, félrésze vízekkel
„Béfoglalva setét zöldes, fél része világos.
„’S mint félérésű tzitrom hintálva*
<lebbentve> hintálva Az áth. szó fölé írva.
tulajdon
„Terhe’*
Terhé<től>
nyomásától lóg a’ nagy semminek ágán
*
Ettől a sortól elmarad az idézőjel.
Mennyi pitziny férgek*
Jav. ebből: férget
mászkálnak*
<?kúszna> mászkálnak Az áth. szó fölé, után írva.
rajta, balénák,
Hány bogarak járják túlnan? mind bértzi vadökrök
Mind Elefántok azok; kik közt a’ büszke halandók
Mint a’ hangyafiak hitvány munkába nyüsögnek.
Ugy e’ tsekélység*
<kitsiny> tsekélység Az áth. szó fölé, után írva.
így minden?*
Az m M-ből jav.
– Most már az üvegtsőt
Megfordítva, tekintsd: ím a’ […]*
<méllységes> Az áth. szó fölé fölé: <feneketlen> A kéziraton nincs kialakítva végleges változat.
üregbe
Főldi hazád mértéketlen nagy tengelye’ végén
Tágos*
A szókezdő betű olvhtl. betűből jav.
gőzgömböt, hóbértzeket, öszve tolúló*
<országokkal> öszve tolúló Az áth. szó fölé írva.
*
<Zúggó>
Tengereket*
A szókezdő T t-ből javítva.
sok ezer mértföldnyire mint*
Sor fölötti beszúrás.
hemperget.
„Látsz e’ amott egy rettenetes tsuda állatot? ímé,
Mint amaz egyszarvú fene vad, mérgébe kietlen
Lábaival*
A v n-ből jav.
tombol,*
<méreg>
szemeit borzasztja*
Olvhtlan szóból jav.
dühösség
*
<Szarvait>
Mint mérsékli kemény szarvát fenyegetve, hogy azzal
Vagy tölgy*
<jegeny> tölgy Az áth. szó fölé írva.
fát, vagy vén jegenyét tsapjon le derékba.
Gondolod é, mi ez a’ Behemót? – Egy Lyányka’ kezéből
Kisded teste miatt*
<,>
kitsuszámlott*
Jav. ebből: kitsúszámlott
kétnapi balha.*
Két lehúzott sortöredék következik:
<Illyen főldi tsudát látsz>
<Illy tsuda több is>