MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
XXI.
dr. főldiről egy töredék.
(Készűlt 1801-ben midőn Főldi a’ magától Linne’ ’Sistémája szerént magyarúl kidolgozott Természeti Históriának első Darabját nyomtatás alá adná.)

A’ Természet’ erős búvárja az északi Linne’
’S a’ szép Szultzer ama’ jó izlés’ mestere FŐLDIT
Míg ő tiszta szavú Lantján Eratónak ölében
Árpádnak fijait gyönyörűbb hangokra tanítja,
’S felnyitván az egész Természetet, össze seregli
Tág elméjében az egész Hóldallyi világot
Felragadák tsuda karjaikon e’ főldi hazából.

Szultzer bévezeté e’ képződési világba
Melybe az ízlésnek felséges Temploma mellett
A’ gyönyörű Lelkek tündöklenek: a’ sok idétlen
Elme pedig nyomorúlt nyűg közt a’ porba rikátsol.
„Jöszte idébb, úgy mond, FŐLDIM, nesze lant, nesze korbáts
„Ezzel az ízlésnek szentebb törvényire szoktasd
„Pólgártársaidat, kik szép tudományra születtek
„Mert lát’d mennyi Magyar vagyon itt; de – de mennyi pedántok,
„Névnapi rigmisták, szélmalmok nyüsgenek itten,
„A’ kik ezen helynek nagy mérészelve tapodják
„Szent küszöbét! Itt a’ korbáts, verj görbe nyakokra. – –
Lantját megköszöné, korbáttsát másnak ajánlá.

Ekkor gyenge babért fűzvén gondlepte fejére
Felveszi őt Linné és minden főldi teremtést
Fellyűlről neki megmutogat, valamit tsak az égnek,
Főldnek, tengernek tág gyomra magába be foglal.
Egy nagy öregbítő tsövet adván nékie, így szóll:
„Látod e’ melly kitsiny itt a’ főld, félrésze vizekkel
„Béfoglalva setét zőldes, félrésze világos
„’S mint félérésű tzitrom hintálva tulajdon
„Terhe’ nyomásától, lógg, a’ nagy semminek ágán
„Mennyi pitziny férgek mászkálnak rajta, balénák,
„Hány bogarak járják túlnan? mind bértzi vadökrök,
„Mind elefántok azok; kik közt a’ halandók
„Mint a’ hangyafiak hitvány munkába nyüsögnek.
„Úgy e tsekélység így minden? – Most már az üvegtsőt
„Megfordítva tekíntsd: im a’ végetlen üregben
„Főldi hazád […]*
Ez a sor hiányos, sh., kimaradt egy szó, a másik szövegváltozat alapján pótoltuk: [mértéktelen]
nagy tengelye végén
„Tágos gőzgömböt, hóbértzeket összetolúló
„Tengereket sok ezer mértfőldnyire mint hemperget.
„Látsz e’ amott egy rettenetes tsuda állatot? ímé
„Mint amaz egyszarvú fene vad, mérgébe kietlen
„Lábainál tombol szemeit borzasztja dühösség.
„Mint mérsékli kemény szarvát fenyegetve, hogy azzal
„Vagy tőlgyfát vagy vén jegenyét tsapjon le derékba.
„Gondolod e, mi ez a’ Behemót? – Egy Lyánka’ kezéből
„Kisded teste miatt kitsuszamlott két napi bolha. – – –