MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Kata napra]
Mitsoda nagy vígság van itt a’ Majorba
Miért a’ sövény is uszkál itt a’ borba
Hol vette ez enyi sok Úri vendégét
Kik dosztig lotsólják a’ spongyia gégét
Nem gondolhatjuk el a’ felső városba
Mitsoda tracta van itten a’ laposba
Meg holt é valaki vagy pedig született
Hogy ennyi szép vendég egy házhoz gyülhetett
Midőn igy tünödünk a’ fundamentomon
Azt mondja a’ hajdu kin’ a’ pódiumon:
„Hán bizony hogy Kata napján megjelentek
„Sok úri vendégek mennyenekbé kentek
„Lájéké meg öltünk tyúkot lúdat kappant
„Bor is vót de abba a’ mi szemünk koppant
Igy szóllott a’ Hajdú. Itt vagyunk ’s ha Kata
Nem bánja elmondjuk mindjárt adcommata:
Sajnáljuk valóba hogy ma még jo reggel
Nem jöhettünk ide éneklő sereggel
De senki eránta semmit se jelentett
Hogy még ma Katának tegyünk Komplimentet
Pedig ólly jó szíve van hozzánk*
hazánk Másolási hiba, értelemszerűen em.
őnék[...]*
Az utolsó betű a kézirat sérülése miatt nem látszik.
A’ mellyért tisztelik a’ Muzsák vidék[...]*
Az utolsó betű a kézirat sérülése miatt nem látszik.
Kár hogy meg nem tudtuk elébb azt a’ napo[…]*
Az utolsó betű a kézirat sérülése miatt nem látszik.
A’ mellybe le vegyük nálla a’ Kalapot
Pedig Kata neve azt meg érdemlené
Hogy a’ Kalendárjom veressel festené
Hogy igy mint Innepet meg lehetne ülni
’S ne kellene illyen későn bé tsödülni.
De semmi. jo neven veszi talám Kata
Azt is a’ mit Múzsám illy hamar irhata
Nem tzifra, de szíves a’ mi tisztelésünk
Tsak tiszta lélekböl mondjuk ugy nem késünk
Kívánjuk hát éllyen szerelmes párjával
Ellyen nevedékeny három Nymfájával
Ellyen sok Esztendőt gyönyörü napokkal
’S vigadjon örökké fent az angyalokkal
’E rövid de fontos áldásunk summája
Légyen tiszteletünk örökös táblája
Reggel is tsak ennyit tudtunk volna tenni
Nem szükség hát mindég Kávén megjelenni
Mi mihelly meg tudtuk vers irás hoz fogtunk
És illy setét estve ide vántzorogtunk
Mi vissza is megyünk*
A szó belseje a kézirat sérülése miatt elmosódott, nehezen olvasható.
a’ többi maradjon
Szalupja mentéje kanapéhoz fagyjon
Egy szóval Ur és Pap Ifjasszony Kisasszony
Fent*
A szó a kézirat sérülése miatt elmosódott, nehezen olvasható.
a’ major házhoz mintegy hozzá asszon
Kinek kedve*
Az előző két szó a kézirat sérülése miatt nehezen olvasható.
nem volt vagy pedig nints kedve
*
Az utolsó 3 sor helyhiány miatt egy sorba került a lap alján.
Bakkantsa*
A szó a kézirat sérülése miatt nehezen olvasható.
meg haza mentekor a’ medve
Ezzel jó ejtszakát kivánunk és Katát
Installyuk hogy őis kívánjon jótszakát.*
Az utolsó két szó alig látható.