MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Antal napjára]
1 Nota ad notam a szerentse tsak játszik.*
ad notam a szerentse tsak játszik. A lap jobb felső sarkába írva más tintával.

1. Ez örömnek órájján,
Melybe mindennek szájján
A’ vívátok zengenek,
Mindenek örüllyenek,
Múzsák kik a’ Vadas kertek,
Régi helyén*
helyen Értelemszerűen em.
laktok! – jertek
Zengjétek ki szóval, Lantal
Éljen sokáig Antal.

2. Éljen Úri házával,
Az ég minden javával,
Hogy minden bútól mentse
A’ kedvező szerentse;
Éljen éljen kedvesével
Minden Úri vendégével
’S valakik itt örvendenek
Éljenek mind éljenek.

––––––––––––––––––––––––––
Urak, Asszonyságok úgye’ bár jól esett,
Hogy Antal napjával késtünk egy keveset
Mert ha tiszteletet akkor tettünk volna
Most ennyi szép vendég*
véndég Értelemszerűen em.
itt nem udvarolna
Miis ezt illy’ okonn halasztottuk mára
Hogy ma szert tehessünk szebb Compániára*
Compániara Értelemszerűen em.
Hogy több személy előtt tessék*
essék (ld. CsÖM. IV. 826. 23.)
tiszteletünk
Mellyel illy tisztes Úr eránt viseltetünk.
Nóhát ha pompátlan hagytuk Antal napot
Nézzük Antal napnak ezt a’ Vasárnapot
’S a’ mit Tsötörtökönn vittünk volna végbe
Vasárnap tégyük meg e’ szép Vendégségbe
Ontsunk ezer áldást zengő tisztelettel
Harsogván a’ szíves vívatot*
vívatok Másolási hiba, ért. sz. em. (ld. CsÖM. IV. 826. 30.)
tutzettel
Egy illy’ örömnappal, örömképpen bánjunk
’S Antalkor, Antalnak, minden jót kivánjunk
A’ vigasság minden ábrázatra üljön
A’ jó-kedv a’ boros pohárba kerüllyön.
A’ ki haza készül, vagy pedig szomorú
Fejébe fonassék tövisből koszorú:
De a’ ki másokkal örvendezve múlat
Firól-fíra száljon benne ez indúlat
Hogy Unokái is mondhassák ha megholt
Az én Atyám, ’s Anyám vígszívű Magyar volt
Habzó klázlikat kell kiinni sálvéval
Ha meg-árt öntsük le fekete kávéval
Tántzra kell nógatni az örvendezőket
Illyenkor kimélni kár a’ tzipellőket
Ha meleg van hűttsük Limonádé tseppel
Mindjárt pávásabban léphetni a’ Sleppel
Egy szóval a’ kedvet kiki úgy megtsapja
A’ mint azt mindentől várja Antal napja.
Mi is az Újj-Város domború oldalán
A’ Múzsáknak szentelt kisded kastély falán
A’ mely énekeket magunkba zengettünk
Elhozván Antalnak, edgy udvarlást tettünk
’S kérjük hogy ezt tőlünk nyájjas szivvel vegye
A’ mit zeng a’ Somogy újj Hélikon hegye
Mely is, ámbár nyelvünk hosszassan beszéljen
E’ két-szóra megyki éljen Antal éljen.
Éljen boldog időt véle az Asszonyság
*
Ez a sor ezen a kéziraton üresen van hagyva. Egy másik másolaton így hangzik:
Éljen Úri háza, az egész rokonság.” (ld. CsÖM. IV. 826.)
[…]
Udvarát boldogság, ’s áldott öröm lakja
Arany időt érjen ne légyen salakja
Betegség ne száljon házára, ’s magára
Doktorért ne küldjön soha Kani’sára
És ha elköltözik késő vénségébe
Száljon a’ Szentekkel Ábrahám keblébe
Azok is kik néki udvarlást tettenek
Urak, ’s Asszonyságok sokáig éljenek
’S hogy a’ jövő idén ismét recidívát
Ejtsen az örömben, vívát Antal vívát.

2dik Nóta.
1. Már probánk akár kedves
Akár hitvány, és redves
Hogy terhekre ne legyünk
Haza megyünk.
Ha tsekély az ajándék
Tégye jóvá*
jóva Ért. sz. em.
a’ szándék
Még e’ gyenge,
És tsak zsenge
Csurgói Stuk.

2. Vélünk ismét mindenek
Újj vívátot kezdjenek
Kivánjunk áldásokat
Víg Napokat
Éljen Antal párjával
Éljen egész házával
Örvendjenek,*
Orvendjenek em.
És éljenek
Mind az Urak.