MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Jövendőlés az első Oskoláról a’ Somogyságban.
1 vers, Hát Músáknak szenteltt / Kies Tartomány.
Illy számkivetve vólt, / nállad minden tudomány?
Hát tsak sertést nevelt é / itt a’ makk, ’s haraszt?
Hát tsak Kanásznak*
A szó elejének olvasata a későbbi javítás miatt bizonytalan.
termelt / a’ Somogysági paraszt?
Istenem! / senki sem*
<.>
/ vette észbe, / hogy erészben / Árva még Somogy?

2dik, Hány jó ész lett vaddá, / hogy nem mivelték?
Hány Pólgár búnyikká / hogy jóba nem nevelték?
Dudva lenne a’ dudva / Köztt az Ananász:
Kanász marad a’ kinek / a’ nevelője kanász.
Hát már hogy / a’ Somogy / illy sivatag, / illy balgatag / kié a’ hiba!

3dik, Debreczen, és, Patak / meszsze estenek,
Itt hol*
<még>
a Musák / nem is esmértettenek.
A’ mi kevés pénz bé jött / két-három póra,
Nagyobb dologra ment el / borra, a vagy disznóra.
A’ szégény, / Pór legény / Vagy bodnárrá / vagy*
A sorba utólag beszúrva.
betyárrá / Avanzsérozott

4dik Ó szomorú sorsa / e szép megyének!
Hol a Magyar Ihletek*
A későbbi javítás miatt bizonytalan olvasat.
/ megvetve heverének.
Oh! nem fáj é a’ szive / minden magyarnak?
Hogy a’ magyar fiakkal / gondolni nem akarnak?
De tán jő / olly idő! mellybenn nékűnk / a’ vidékünk / Úly Hélikonleszsz. –

1 vers, Hát Múzsáknak*
A z utólag betoldva.
szenteltt / Kies*
A szókezdő K utólag megerősítve.
Tartomány.*
A szókezdő T utólag megerősítve.
Illy számkivetve vólt*
<,>
/ Nálad*
Jav. ebből: nál<l>ad
minden tudomány?*
A szókezdő t utólag megerősítve.
Hát tsak sertést nevelt é / Itt*
Jav. ebből: itt
a’ makk*
<,>
’s haraszt?
Hát tsak kanásznak*
A szó eleje jav. ebből: ?Ka
termett*
Jav. ebből: termelt
/ A’*
Jav. ebből: a’
Somogysági paraszt?
Istenem! / Senki*
Az S s-ből jav.
sem / Vette*
Jav. ebből: vette
észbe, / Hogy*
Jav. ebből: hogy
e’ részbe’*
Jav. ebből: <e>részbe<?n> Az e’ az áth. betű fölé írva.
/ Árva még Somogy!*
<?> A felkiáltójel beszúrva a lehúzott ?-jel elé

2dik, Hány jó ész lett vaddá, / Hogy*
Jav. ebből: hogy
nem mivelték?
Hány Pólgár búnyikká / Hogy*
Jav. ebből: hogy
jóban*
Jav. ebből: jóba
nem nevelték!*
Kérdőjelből jav.
Dudva lenne a’ dudvák*
Jav. ebből: dudva
/ Köztt az Ananász:
Kanász marad a’ kinek / A’*
Jav. ebből: a’
nevelője kanász.
Hát már hogy / A’*
Jav. ebből: a’
Somogy / Illy*
Jav. ebből: illy
tudatlan,*
Csokonai javítása: <sivatag> tudatlan, Az áth. szó fölé írva.
/ ’S formálatlan,*
Csokonai javítása: <illy balgatag,> ’S formálatlan, Az áth. szavak fölé írva.
/ Kié*
Jav. ebből: ?kié
a’ hiba?*
Felkiáltójelből jav., utána: <...>

3dik, Debreczen*
<,>
és, Patak / Meszsze*
Jav. ebből: meszsze
estenek,
Ide*
Jav. ebből: ?Itt
hol a Musák / Nem*
Jav. ebből: nem
is esmértettenek.
A’mi kevés pénz bé jött / Két-három*
Jav. ebből: két-három
póra,
Nagyobb dologra ment el / Borra,*
Jav. ebből: borra
a vagy disznóra.
A’ szegény*
Jav. ebből: szégény <,>
/ Pór legény / Vagy bodnárnak*
Jav. ebből: ?bodnárrá
/ Vagy*
Jav. ebből: vagy
betyárnak*
Jav. ebből: ?betyárrá
/ Vagy Zsiványnak állt.*
Csokonai javítása: <Avanzsérozott> Vagy Zsiványnak állt. Az áth. szó alá írva.

4dik Ó szomorú sorsa / Egy*
Jav. ebből: e
szép Megyének!*
Jav. ebből: megyének
Hol a Magyar lelkek*
Csokonai javítása: <?Ihletek> lelkek Az áth. szó fölé írva.
/ Megvetve*
Jav. ebből: megvetve
heverének.
Oh! nem fáj é a’ szive / Minden*
Jav. ebből: minden
Magyarnak,*
Jav. ebből: magyarnak?
Hogy a’ magyar fiakkal / Gondolni*
Jav. ebből: gondolni
nem akarnak?
De tán jő / Olly*
Jav. ebből: ?olly
idő! mellybenn nékűnk / a’ vidékünk / Új*
Jav. ebből: Úly
Hélikonleszsz.*
Az első gondolatjel lehúzva, majd a lehúzás is lehúzva.
– –