MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Dorottya, vagyis a’ dámák’ diadalma a’ Fársángon]
*
Az 1a lapon.
Fő Gavallér.
Fő Dáma.
*Opor. *Dorottya*
A szó után egymás alatt szerepel három rímpróba:
Ádám botja [Más tintával]
Robotja
Gyapotja.
Al Gavallérok. Al Dámák.*
A D eredetileg más betűnek indult.
Bankófi.*
Az ó olvhtl. betűből jav.
– Kapos. corps. Adelgunda. [...]*
Az itt álló szó teljesen elhomályosult a kéziraton.
Etse. – Igal. links. Magdaléna. Heléna.
Tevész. – Babotsa. rechts. Mártha. Párta.
Tserházi. – Martzali. avant. Rebeka. Dereka*
A szó vége ka más tintával megerősítve.
Szemő. – Szigetvár. reserve Orsolya. Kortsolya*
A szó vége tsolya más tintával megerősítve.


*
Az idézet az 2a lap alján olvasható.
Vos etenim juvenes animos geritis muliebres
Illa virágo viri. Ennius.

*
A 2b lap tetején.
I. Fársáng útja. Kísérőji. Kaposi Einzúgja. Úti történetek. Ebéd.
II. Tántz. Zálogosdi. Húriel’ fortélyja. Suppe.*
Ez alá ceruzával: NB. Soupa
Belinda’ háborúji.
III. Tántz. Tsata. Lokajok’ esete.
IIII. Istenek’ gyűlése. Kaposi*
A szó eleje jav. ebből:
Zendűlés. Vénus’ dolgai.*
A vázlat alatt 9, halványabb tintával írott sor olvasható, ezek azonban inkább tollpróbának tűnnek:
Kaposi zendűlés
Kaposi zendűlés
Istenek’ gyűlése
Zálogosdi. Tántzolás
Loka auxiliante
D D D E D
A. D. S. I. T.
Auxiliante Deo Sceptrum imperiale tuebor.
Auxiliante Deo
auxiliante Deo.