MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Melly emberre születtekor…]
Melly emberre születtekor
Egyszer, Melpomene! szép szemeket vetél
Nem nyér Isztmusi próba köztt
Bajvivó nevet az: sem diadalmason
Nem húzándja serény lova
Achæus szekeren: ’s rá*
<sem>’s rá Az áth. szó fölé írva.
hadi tettiért
Hogy sok büszke királyt*
király<ok>t Az áth. rész fölé írva.
levert
És hérósi*
<?Megtiszte> És hérósi Az áth. szó fölé írva.
fején*
Jav. ebből: fejére
Délusi lomb lebeg*
<szép zöld babért> Az áth. szó fölé írva: lomb <ág> lebeg
Nem néz a’ Kapitolium:
Tibur’ bőmezején tsergedező vizek
’S*
A sor elé beszúrva.
A’ sűrű*
<leveles>
tsere*
tsere<k> <lombjai>
fürtjei
Formálnak*
<Készítnek> Formálnak Az áth. szó fölé írva.
neki hirt Aeoli verseken.
Róm’ a’ városok’ Asszonya
Kellő*
Olvhtl. szóból jav.
lantosinak szép seregébe már*
Jav. ebből: hát
Bé méltóztata engemet:
És nem marnak is úgy már*
<immár> nem marnak[A szó vége olvhtl. betűkből jav.] is úgy már Az áth. szó fölé írva.
az irígy*
<nem harap>
fogak.
Oh, szent Szűz! ki arany nyelű
Lantom’ kellemetes zengzetit izgatod,
Oh a’ néma halakkal*
hala kkal em., a szóvégi l k-ból jav.
is
Hattyú hangzatokat kedvre*
A sor fölé beszúrva.
közölhető!*
Az ö olvhtl. betűből jav.
A felkiáltójel kérdőjelből jav., <?kész Leány!>
Mind néked*
A d m-ből jav.
köszönöm hogy a’
Mellettem lemenők újja reám mutat
’S néz mint*
<Ő a’>’S néz m[in]t Az áth. szavak elé, fölé írva.
Római lantverőt:
Tőled van (ha mi van) közbetsem ’s életem!