MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Második emberkort…]
Második emberkort tipor a’ polgári had immár
’S önnön hatalma dönti Roma’ városát,
Kit sem ama’ szomszéd Márszok nem tudtak elölni
Sem a’ fenekedő Porzenának tábora,
Sem Kapuának irígy virtussa,*
<erős küzdése> irígy virtussa, Az áth. szavak fölé írva.
se*
se<m>
bajnoki*
A sor fölött beszúrva.
Spartak,
Sem az*
Jav. ebből: a’
naponként hitszegő*
<hitetlen változó> naponként hitszegő Az áth. szavak fölé írva.
Allobrogok,
Kit vad gyermekivel Germania sem töre még meg,
Sem a’ Szüléktől átkosított Annibal.*
Az A H-ból jav.
Mink vesztjük, kiknek vérét kívánja az ég is,
’S földünket*
<ismét>
a’ vadak bitangolják megint.
Pernyéin*
Jav. ebből: Pernyéiken
tapod a’ fene győző ’s a’ deli várost
Dübögő körömmel verdeséndi a’ lovas.
Jaj iszonyú látás! tetemit*
<tsontját> tetemit Az áth. szó fölé írva.
szétszorja Kirínnak
Mellyeknek*
Eredetileg Mellyek jav. erre: Mellyekhez, a hez utólag beszúrva, jav. a jelenlegi alakra.
sem*
Jav. ebből: se
szél*
Jav. ebből: ?szelek
sem Nap eddig nem juta.
Tán mind, vagy pedig a’ jobb rész, azt kérdezi tőlem.
Hogy volna legjobb tenni inségünk felől?*
felől<..>
Legderekabb mód lessz:*
Leg<helyesebb szándék> derekabb mód lessz Az áth. szavak fölé írva.
hogy mint a’*
<ami> mint a’ Az áth. szó fölé írva.
Fótzesi*
A szó vége jav.
népség*
<város> népség Az áth. szó fölé írva.
Rabvárosából átkozódva számkiment,
’S*
A sor elé, fölé beszúrva.
Hagyta saját mezejét házát*
A szó eleje olvhtl. betűkből jav.
és templomit a’ vad
Disznóknak*
A D olvhtl. betűből jav.
és a’ farkasoknak lakhelyűl.
Menjünk*
Az n k-ból jav.
merre vijénd lábunk, vagy merre vezérel*
<az ?elszánt> vezérel Az áth. szavak fölé írva.
*
<Notus>
A’ pajkos Áfer ’s Nótus az*
Jav. ebből: a’
habok felett.
Tetszik e?*
e? A sor fölött beszúrva.
vagy tud más jobbat javasolni?*
A kérdőjel utólag beszúrva.
siessünk
Gállyákra űlni jó szerentse’ hírivel.
Jó, de meg esküdjünk:*
A kettőspont pontosvesszőből jav.
hogy bűn legyen haza térni;*
<senki is vissza ne jöjjön,> bűn legyen haza térni; Az áth. szavak fölé írva, a haza helye eredetileg ki volt pontozva..
Míg a’ vizek alól fel nem úsznak a’ kövek.
’S Vissza felé akkor görbűljön az árbotzi vászon
Ha Pádus önti a’ Matinus’*
Jav. ebből: Matinusnak
bértzeit.
Vagyha Apenninus hegye a’ tengerbe rohan*
Az r l-ből jav.
le,
’S olly tsuda Szerelmek*
<példátlan Ösztön> olly tsuda Szerelmek Az áth. szavak fölé írva.
párosítják*
Jav. ebből: párosítja
együvé
A’ vadakat, hogy tigriseken folyat a’ puha szarvas,
’S a’ héjja megpetéli a’ galambokat,
Vagy ha oroszlántól a’*
<hogy fel se veszik> ha oroszlántól a’ Az áth. szavak fölé írva.
tsordák*
A t olvhtl. betűből jav.
meg nem ijednek
’S a’ sima ketske múlat a’ sós tengeren.
Illy átkot ’s mindent*
A szó vége olvhtl betűkből jav.
el*
A sor fölött beszúrva.
mondván, hogy*
<mellyek> h[=hogy] Az áth. szó fölé írva.
haza térő*
A szó vége olvhtlan betűkből jav.
Kedvünk elessék,*
<ne légyen> elessék, Az áth. szavak fölé írva.
hadjuk el*
Jav. ebből: ?itt
mind*
<ezt> mind Az áth. szó fölé írva.
ez*
Jav. ebből: e’
hazát!
Mind! vagy ez Allynépnél okosabbak: lakja ha tetszik
A’ gyáva ’s félénk a’ szerentsétlen helyet.
Rajta vitéz lelkek, ti ne sirjatok asszonyi modra,
’S Hetruriának partjain túl fussatok.
Ránk*
Jav. ebből: Ránd
a’ földövező Otzeán vár: rajta, repűljünk
Ama szerentsés Szigetek ’s*
és A kritikai kiadás ritmikai okok miatt em. (CsÖM.IV. 664.42.)
mezők felé.
*
Mivel utólag a lapokat tévesen illesztették össze, innen a vers az 1a. lapon folytatódik.
Hol Ceres mindenha terem szántatlan ugarba
’S bár mettszve nintsen, még is a’ Szőlő virit:
És az olajfának meddőtlen lombja tenyészik,
’S tulajdon ágán diszlik a’ gyásszin füge.
Méz tsepeg a’ podvás tölgyből; ’s a’ bértzi tetőkön
Ugrál*
Jav. ebből: Ugrik
le zörgő lábbal a’ könnyű patak.
Ottan a’ ketskék önként rotskára sietnek
’S tölgyét feszűlve hozza a’ szelíd juh-nyáj.
Ott sem az akloknál nem bőgnek az estveli medvék,
Sem viperákkal*
Jav. ebből: viperáktól
a’ magas főld nem dagad.
Boldogok! itt látunk több jót is: hogy sem az Eurus
Bő záporokkal a’ mezőt nem sepri el,
Sem száraz rögök a’ sikeres magot el nem aszalják
Mértékbe tartván Juppiter mindeggyiket.
Árgi evedzőkkel nem szállt ide semmi fenyőfa,
Nem jártt itt még a’ ledér Medéa is,
Zsidoni gályások nem nyomtanak erre vitorlát,
Sem a’ bajoskodó Ulysszes’ társai.
Semmi dög a’ marhát nem bántja; nem*
<égeti> Az áth. szó fölé írva: <?ártani>
semmi veszélyes
Tsillag*
Tsillag<nak>
hevétől a’ szegény nyáj nem beteg.
Jupiter e’ partot szent nép számára hagyá-meg
Hogy*
<?elveg>
megkeverte rézzel a’ szép arany időt,
[…]*
A záró sorpár hiányzik, vagy egy másik, elveszett lapra került.