MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
XVIII.
Dal Olaszból.
*
<Hagyj>
Távozz tőlem háládatlan!
*
Ez és a következő sor a kéziraton fordított sorrendben áll, a sorcserére a sorok előtti #-jel utal.
Távozz, ha vélem így tettél!
Gondold meg jól,*
A sor között beszúrva.
hogy szerettél,
De már annak vége lett.

Gondold meg, hogy elárúltál,
És hogy állhatatlan voltál,
Egy hív szívtől elpártoltál,
Melly*
A szókezdő betű A-ból jav.
mind végig szeretett.


–––

Hogy, lántzaink*
<?elszakadván [Olvhtlan szóból javítva.]>
elbomolván
Ámor’ nyíla és dárdája
Szívem többé nem rongálja,
’S érted nem sohajtozom.

Hogy, mivel*
Jav. ebből: midőn
engem elhagytál,
Több hűségem hozzád*
A h n-ből jav.
nintsen,
Lábam nem tsörög bilintsen,
’S rólad nem gondolkozom.


–––

Fut a’ hajós dallásától
A’ szerelmes*
Jav. ebből: ?szerelmes<s>
Szírennek;
Mert tudja, hogy mérges ennek
Dalja, sőt halálos is:

Igy fordítom el ortzámat
Én is bájoló képedtől,
Mert tsábító beszédedtől
Jéggé fagy a’ szívem is.


–––

Megfagy minden vérem bennem,
Mihelyt kegyetlen voltodról*
<szörnyű pártolásod> kegyetlen voltodról Az áth. rész fölé írva.
És nem vártt*
<kegyetlen> nem vártt Az áth. szó fölé írva.
árúlásodról
Emlékezem,*
<Eszembe ?jutsz> Emlékezem, Az áth. rész fölé írva.
hitszegő!

Riválisom’ vígasztald meg,
Örvendj hogy ülhetsz ölébe;
Pedig tán egyszer tserébe
Meg vet, és elárúl ő.


–––

Megvallom, bár szégyenemre,
Szíved’*
Szíved<et>
olly heven szerettem,
Hogy midőn azt megvetettem,
Véltem, a’*
A sor fölött beszúrva.
halál szálla rám.

És,*
Jav. ebből: ’S, <hogy>
ha*
Olvhtl. szóból jav.
azután némellykor*
<osztán néha távolról> azután némelykor Az áth. rész fölé írva.
Távolról megszemlélélek,
Mingyárt*
Jav. ebből: ?Mindárt
ki*
A sor fölött beszúrva.
szakad*
szakad<n...>
a’ lélek
Belőlem, azt gondolám.


–––

Szép virág vagy, én megvallom
Mert rózsa’ bíbor színéhez
És a’*
A sor fölött beszúrva.
liliom’*
<fejéréhez>
havához
Színed hasonlóvá tész.

Rózsa vagy,*
<...,> vagy, Az áth. szó fölé írva.
de*
<töviss>
tüske-termő*
Jav. ebből: tüskét-termő
Liliom de illatatlan
Mert hűségednek tartatlan*
Jav. ebből: <áll>hatatlan
Hószíne*
<Fejére> Hószíne Az áth. szó fölé írva.
mindjár elvész.


–––

Távozz tőlem, háládatlan*
Jav. ebből: ?állhatatlan
Távozz – szerethetsz miattam*
<ha velem így tettél> szerethetsz [Más tintával olvhtlan szóból jav.] miattam. Az áth. rész fölé írva.
Én mi*
Az m a-ból jav.
voltam az*
Jav. ebből: a’
maradtam
’S az*
Jav. ebből: a’
maradok örökké.

Ha az egy színnek*
Jav. ebből: színű
termett szívem
Szívem változna a’ szerelembe;
Akkor mond osztán szemembe*
Az s a-ból jav.
Hogy: hazudtál*
A szó vége olvhtlan betűkből jav.
hallod é!*
Jav. ebből: a’

Fordítottam Csökölbe: Januar. 15 d. 1799.