MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Az Emberiség ’s a’ szeretet]
Felfogadtam száz-meg-százszor
Nem fogok szeretni másszor
Fel fogadtam semmi Lyány
Rabbilintsre már nem hány.

Azt mondám, bolond is voltam,
Hogy szerelmekhez hajoltam
Azt is mondám, mind bolond,
A’ ki rajtok fel nem mond.

Fel fogadtam mindenekre
Rá se nézek őkemedre
Mert mind életbe kerűl. – – –
’S a’ meg is lett emberűl.

Jaj de fojtó únalommal
Bánat szálla rám egy nyommal
’S a’ szerelmes kény*
szerelmes<…> kény Az áth. szó fölé írva.
helyett
Gyűlölség foglalt helyet.

A’ barátság ’s kedv megszűne
Tréfa nyájasság eltűne
Száz setétes gondolat
Vont közöttük száz falat.

Tsak rettentő képzelések
Tsak kegyetlen érezések*
érezések Tollhiba
Ostromolták lelkemet
Ugy gyötörtek engemet.

–––––*
A vízszintes vonal más tintával lett a két versszak közé behúzva.
Ember gyűlölésbe estem
Semmi virtust nem kerestem
’S*
Jav. ebből: És
már egészen ellepe
A’ […]*
Itt üresen hagyott rész van.
sárepe.

Fel fogadtam, míg tsak élek
Eggy asszonnyal sem beszéllek,
’S bár Heléna*
A H h-ból jav.
volna*
<kedvel> volna Az áth. szó fölé írva.
is
Farba rugnám aztat is.

Gyülölöm bűvös nemével
Bájoló tekíntetével
Gyűlölöm mind tsalfa kép
’S*
Jav. ebből: És
még talán tsalfább, ha szép.

Már az elmém is tompúla
És tsak – tsak kevésbe múla
Hogy fejembe nem lövék – – –
Még is elmémhez jövék.

Légyen hála! észre vettem
Hogy bolond gombákat ettem,
’S fel kiálték: Grátzia!
*
<Adj kegyel>
Megbotsáss szép Cipria.

Jertek óh*
aldott
angyal személlyek
Hogy megint mint ember éljek,
Elvetettem Pisztolom’
Szép Ortzátok’ tsókolom.

–––––*
A vízszintes vonal más tintával lett a két versszak közé behúzva.
Véletek már szívet váltok
Szép Leánykák, ’s így kiáltok:
Mind bolond, ki nem szeret,
Vágasson magán eret!