MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Az eleven Rózsához]
Nints tavaszszal, nints se nyáron
Mint te ollyan Rózsaszál
Még nagyobb diszt nyerne Sáron,
Tsak te ott viritanál.*
Ez a versszak utólag áthúzva.

’S*
Jav. ebből: És
mint midőn az*
Jav. ebből: a’ <gyászos Éjjel>
Éjtszakának
Gyász*
A sor elé, fölé beszúrva.
palástja*
Jav. ebből: <Lu>na-útja
szét terül
És a’ Hajnal’ Asszonyának
[…]*
<Bibor képe> Fölé: <Új pirossa>
felderül:

Illy pirost ád szeg hajadnak
Bíbor*
<Nyíló> Bíbor Az áth. szó fölé írva.
ortzád’ hajnala;
Végy elő tükört magadnak,
’S hidd-el óh föld’ Angyala!*
A sor végén áll a fent említett #-jel.

Hófejér*
<Hófejér> Hófejér Az áth. szó fölé írva.
tekintetednek
Friss tején*
A szó vége jav., utána: <nevelkedett ...>
elterjedett
Rózsa bokrotskák*
Jav. ebből: ?Rózsa szálatskák
ferednek
Mellyeket Vénus szedett.*
Utóbb az egész versszak áthúzva.

Gyenge mejjed szép ölére
Ők is úgy mosolyganak*
Az m v-ből jav.
Mint mikor*
<...> mikor Az áth. szó fölé írva.
rozsák’ tövére
Gyöngyvirágot raktanak.*
Ez a sor a lap alján helyezkedik el, nagyon rosszul olvasható.

Ambra-szaggal*
Ambra-<izzel> az áthúzott szó fölé: szaggal
illatoznak
Két Virító artzaid
Ró’sa-mézzel harmatoznak
Csokra termett ajkaid.*
Utóbb az egész versszak áthúzva.

*
A versszak elején a fent említett #-jel.
Látja*
Jav. ebből: Látta
szívedet*
<képedet> szívedet Az áth. szó fölé írva.
Citére
Látja*
Jav. ebből: Látta
és irígykedik*
Jav. ebből: irígykedett
Hogy pirosló lába-vére
Képeden*
<Artzodon> Képeden Az áth. szó fölé írva.
kevélykedik.*
Jav. ebből: kevélykedett
Utóbb az egész versszak áthúzva.

Rozsa voltál rózsa lészel
Rozsa lám a’ szined is:
Jaj de bezzeg kinba*
<?rosszabb> fölé: kinba
tészel
Hogy ha van tövissed is.

Rósa engedd hadd heverjek
Illatos bokrodba már,
’S*
A sor elé beszúrva.
Édes árnyékodba nyerjek
Fészket*
Feszket em.
én rideg madár.