MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Kifakadás]
*
A lap tetején ez áll:
Irám Csöklött.
Minden Lelkek’ napján.
Biz én nem is törődöm,*
Utólag, más tintával kétszer aláhúzva.
már*
A már utólag a sor után írva, utána áthúzott sor következik:
<Gondoljon vele a’ Tatár>
Akárki mit beszélljen
*
<Potzkázik a’ Világ ma már>
Gyakran*
A sor elé, fölé beszúrva.
Rugást ejt*
<is teszen> ejt Az áth. szavak fölé írva.
a’ szamár
Betsűletes*
<Sok illy nemes> Betsűletes Az áth. szavak fölé írva.
személlyen.
*
Az első és második vsz. utolsó két sorát utólag felcserélte, ez egy #-jellel van jelölve.
És jámbor*
<Ott Jámbor> És jámbor Más tintával az áth. szavak fölé írva.
is*
A sor fölé beszúrva.
jár ott,*
<gyakran,> ott, Más tintával az áth. szó fölé írva.
ahol
Egy két irígy kuvasz tsahol.

Akárki mit felőlem mond,*
A vessző más tintával pótolva.
Mind szél után*
<?eresztem>
botsátom.*
A pont utólag, más tintával pótolva.
Volt mindenkor,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
’s*
A sor fölé beszúrva.
lesz is bolond;*
A pontosvessző utólag, más tintával pótolva.
De volt, ’s lesz is barátom.
*
Az első és második vsz. utolsó két sorát felcserélte, ez egy #-jellel van jelölve.
Bézárom*
<hunyom> zárom Az áth. rész fölé írva.
hát fülem’ szemem’,*
A vessző utólag pótolva.
Érzem*
<Meg> <Ébreszt> Az utóbbi fölé írva: Érzem
tulajdon érdemem’.*
A hiányjel utólag, más tintával pótolva.

De másra mért is hallgatok?
Szándékomból*
Utólag, más tintával kétszer aláhúzva.
ki zár-ki?
A’ mint vagyok,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
maradhatok
Olly ember,*
Utólag, más tintával aláhúzva, és a vessző pótolva.
mint akárki.*
A pont kettőspontból jav.
Ebnél külömb sok tzímeres;*
A pontosvessző utólag, más tintával pótolva.
Akár setét akár veres.

Ha kell,*
A vessző utólag pótolva.
kedvem*
Utólag, más tintával aláhúzva.
szerént eszem
Kotyfityra*
Az utolsó betű utólag, más tintával megerősítve.
nem szorúlok.*
A pont utólag, más tintával gondolatjelből jav.
Helyén van még*
Utólag, más tintával aláhúzva.
az én eszem;*
A pontosvessző utólag, más tintával pótolva.
Ollytól nem is tanúlok,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
*
A következő két sor utólag, más tintával átjavítva:
<Kinek feje odvas kobak,> Az áth. szavak fölé, ill. alá írva: <nyakán ?tök a’> <feje ?odvas> Majd az egész áthúzva, és utána:Kinek kobakja korpavár,
<’S Fészket belé a’ tzinke rak.> ’S a’ tzinke is tart tőle már.
Kinek kobakja*
A k p-ből jav.
korpavár,
’S a’ tzinke is tart tőle már.

Érzem sajkó jószívemet,*
A szókezdő j utólag, más tintával megerősítve.
A vessző utólag, más tintával pótolva.
Más embernek nem*
embernek nem Utólag, más tintával aláhúzva.
vétek.*
A pont utólag, más tintával pótolva.
Még is, ti Tzenkek! engemet
Szitokra fel vevétek.
Ha néha én botlottam is:*
A kettőspont utólag, más tintával pótolva.
De a’ ti lelketek*
<szívetek> lelketek Az áth. szó fölé írva.
hamis.

Más az*
Jav. ebből: a’
hibába’*
A szó utolsó betűje utólag, más tintával megerősítve.
torkig űl;*
A pontosvessző utólag, más tintával pótolva.
Még is darál felőlem,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
Bár engem a’ jámbor*
engem<?et minden> Az áth. szó fölé írva: <?a’ ?jámbor> Fölé: <a’ világ> Utólag, más tintával az egész áthúzva, és az áth. szavak után írva: a’ jámbor
betsűl,*
A vessző utólag pótolva.
Tsijést teszen belőlem.
Kurvannya hadd fetsegjen ő
*
<Egyszer>
Hold-tőltre*
A H h-ból jav., a kötőjel utólag, más tintával pótolva.
tán eszére jő.

*
A következő két sor utólag, más tintával sokszorosan javítva, ezért helyenkén olvashatatlan a javítás:
<Különben> Az áth. szó fölé írva: <De> Fölé:<Másként> <ill nagyon> E fölé: <már> E fölé: <már> Az utóbbi áthúzott szavak alá: <...> A sor után: <elért lelkesenn elért> Az utóbbi áth. rész alá írva: Külömben, a’ kit már elért
<Az illy bolondos gomba> Az áth. szó fölé írva: <Már halni se ?ba> E fölé: <Most halni… ?kába> A sor után írva: Az illy bolondos gomba,
Külömben, a’ kit már elért
Az illy bolondos gomba,
Híjába küld az orvosért
Bohó marad ’s goromba.
Nohát,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
ki azt*
Jav. ebből: ezt
fel is veszi,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
Magát bolondabbá*
<nagyobb vaddá> Utólag, más tintával az áth. szó alá írva: bolondabbá
teszi.

Szelid ’s nemes szívű*
<Nemes lelkű ember> Utólag, más tintával az áth. szó fölé írva: Szelid ’s nemes szívű
vagyok,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
Mit gondolok paraszttal?
Ha másnak én békét hagyok
*
<Az engem fel magasztal.> Utólag, más tintával áthúzva, és a javított sor utána írva.
Önnön hitem magasztal.
Igy éltem*
<A’ voltam én> Igy éltem Az áth. szavak fölé írva.
én:*
A sor fölött utólag, más tintával beszúrva.
így*
<lakj>
élek is,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
Ha több bajonn átmégyek*
Utólag, más tintával jav. ebből: átmegyek
is.