MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Nemes bátorítás]
Szünj meg az ollyakkal gondolni Barátom*
BBarátom em.
Kiknek az érdem elég a’ szidalomra*
<penyegésre> szidalomra Az áth. szó fölé írva.
okúl.
Nem méltók hiddel nemes ellenségre az ollyak
Kikbe paraszt vérrel nemtelen elme szorult.
Mert sok elég eb van ki az áldott holdat ugatja
És ki az ártatlant vádba keverni*
keverni Tollhiba
meri.*
meri Tollhiba
Ám de szamár bőgtét a’ Mennyországba ki hallja
A’ mint a’ Magyarok példabeszédje tanit.
Légy te bolond mint ők, vagy birjál olly kutya*
Olvhtlan szóból jav.
szívvel,
Mindjárt társ*
<Úgy pajtás> Mindjárt társ Az áth. szavak fölé írva.
parolát fognak örökre véled.
Ők az okost, jámbort valahol*
A szó eleje olvhtlan betűkből jav.
tündökleni látják,
Üldözik […]*
Ez a sor a kéziraton nincs befejezve.
Hogy nyomorúlt sorsok’ palotájit az égig emeljék
A’ más érdeminek dűlt fala, hantja felett.
Tarts velek és költsön segedelmet nékik ajánljál,
Mindjárt megszünnek lenni*
Az első betű javítva.
tsatába veled.
Én pedig azt mondom hitvány pletykákra*
Az első betű javítva.
ne hajtsál
Légy ember! ’s*
<?ezeket>
iszonyú szíveket óva kerűld.
Légy te az a’*
Jav. ebből: az
ki valál*
<ember ... valál> ta az a’ ki valál Az áth. szavak fölé írva.
’s mind megpukkannak irígyid,
Mert ha igaz, mindég győzni fog a’*
<…>
te ügyed.
Nagy lélekre szokás alatsony lelkeknek ugatni
Mert ki mivel nem bir abba az ollyan*
<egésszen> az ollyan Az áth. szó fölé írva.
irígy.
Ő maga mérgétől rongáltatik. Én pedig inkább
*
<Meg>
Szánom az olly embert mint sem irigye legyek.
Mert ki az égre pököd, maga képit szokta bepökni,
És ki szelíd virtust bánt, maga hírit öli.
Benned az elme serény a’ szív jó: Rajta barátom!*
<hagyj fel azokkal> Rajta barátom! Az áth. szavak fölé írva.
Mért szomorodnál meg holmi puruttya miatt.
Vágd ketté szavait mint egy tréfával azoknak