MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Füredi parton]
Óh Tihannak rijjadó leánya!
Szállj ki Szent hegyed közűl:
Egy, kit a’ Sors eddig annyit hánya,
Partod’ ellenébe űl.
Itt a’ halvány holdnak fényjén
Jajgat elpusztúlt reményjén
Egy magános árva Szív. :/:

Míg azok, kik búkat nem szenvednek
A’ boldogság’ karjain,
Vígadoznak a’ kies Fürednek
Kútfején és partjain;
Addig én itt sírva sírok,
És te, a’ mit el nem bírok,
Verd ki zengő bértzeden. :/:

*
E sor előtt, a lap tetején pag. jelzés (a tinta színe eltér mint az eredeti lejegyzésétől, mind az utólagos javításétól).
Zordon erdők! durva bértzek! szirtok!
Harsogjátok jajjaim’!
Tik talám több érezéssel bírtok,
Mint sem embertársaim.*
E sor alatt vízszintes vonal.
Kik keblekből számkivetnek,
És magok közt tsúfra emlegetnek
Egy szegény boldogtalant. :/:

A’ kik régen jó barátim voltak,
Még*
Jav. ebből: Most
felköltek ellenem,
Üldözőim’ pártjához hajoltak:
Óh*
Jav. ebből: Ah
miket kell érzenem,
A’ midőn már ők is végre
Úgy rohannak rám mint ellenségre;
Bár hozzájok hív valék. :/:

*
A sor előtt:
<Vállat rándít, a’ ki sorsom>
Nintsen a’ ki lelkem*
<szívem’> lelkem Az áth. szó fölé írva.
vígasztalja,
Olly barátim nintsenek,
Vállat rándít a’ ki sorsom’ hallja,
Már elhagytak mindenek.
Nintsen szív az emberekbe:
Hadd*
A második d olvhtl. betűből jav.
öntsem ki hát vas kebletekbe
Szívem’ bús panasszait. :/:

*
E sor előtt, a lap közepén pag jelzés.
Rózsim, a’ ki sorvadó ügyemnek
Még egy élesztője volt,
Rózim is jaj gyászos életemnek
Fájdalmára már*
A sor fölött betoldva.
megholt.
Már te nyugszol boldog Lélek!
Én pedig még elhagyatva élek
Ennyi zaj baj jaj között. :/:

Oh van é még eggy erémi szállás,
Régi barlang, szent fedél,
Mellybe egy bölts tsendes nyugtot hálást
E’ setét hegyekbe lél?
Hol tsak egy kő lenne párna,
Hol sem ember sem madár nem járna
Melly megháborítana. :/:

Abba tán a’ földes-Úri jussal
Ellenkedni nem fogok,
Hogyha én egy megvetett virtussal
Itt egy kőbe helyt fogok.
’S e’*
Jav. ebből: eg
Szigetnek egy Szögébe
Mintegy Russzó Ermenonvillébe
Ember és polgár leszek. :/:

*
E sor fölött, a lap tetején pag jelzés.
Itt tanúlom rejtek érdememmel
Ébresztgetni lelkemet,
A’ Természet majd az Értelemmel
Böltsebbé tesz engemet.*
E sor alatt vízszintes vonal
Távol itt egy Másvilágba*
Az M m-ből jav.
Egy nem esmért szent magánosságba
Könyvezem le napjaim’. :/:

*
E sor fölött, a lap tetején: <pag>
Itt halok meg: e’ setét erdőbe
A’ szomszéd Pór eltemet*
<,>
Majd talám a’ boldogabb időbe*
idő<k>be
Fellelik Sírhellyemet;
’S a’ melly fának oldalába
Áll egyűgyű Sirhalmom magába,
Szent lesz tisztelt hamvamért. :/: