MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Mint a’ Szöllő kebeléhez…]
Mint a’ Szöllö kebeléhez*
<szoritja>
Szoritja támasszait
Vagy a bus Szilfa Mejjéhez*
A következő sor lehúzva:
<Nyomja nyájas karjait>
(A’ borostyán agait*
ágait
)*
A következő sor lehúzva:
<(Keritö hiv karjait)>

Mint hiv galambok egymással
Egygyé olvadt*
Az o ö-ből jav.
tsokjain
Fél ig alélva portyásznak
Egymás hiv ajakain

Oh ha ugy ölelhetnélek*
Jav. ebből: ?ölelhetnétek
Én téged ’s*
s’ em.
te engemet
Ha ugy szoritná*
A szó eleje olvashatatlan betűkből javítva.
még élek
Hiv szived hiv szivemet*
A következő versszak áthúzva:
<Ha a’ mi költsön tsokjaink
Ugy egygyesülhetnének
Egymásrol hiv ajakaink
Örö kké füg hetnének>


*
Ebben a versszakban minden sor zárójelben van, talán nem volt még végleges ez a változat.
(Ha tsokjaiddal*
tsokjaid<a>dal
tsokjaim)
(Ugy egyesül hetnének)
(’s Ajakidrol ajakaim)
(Örökké füg hetnének)

Az Istenek Szálájában
Ugy meg vetném a’ Nectárt
A’ Meny Ambrosiájába*
A kritikai kiadás külön jelölés nélkül javította a szót a rímelés miatt: Ambrosiájában (ld. CsÖM. IV. 59.)
Ugy én nem tennék sok kárt*
A következő versszak áthúzva, a négy sor mellett együttesen két nagy zárójel:
<(Meg vetném ugy az Egeknek [Az e g-ből jav.]
Édes Ambrosiáját
Megvetném az Isteneknek,
mind enhato Nectárját [Az N olvhtl. betűből jav.])>


Hosszas tsokjaink fojtába*
A kritikai kiadás a rímelés miatt javította a szót: fojtába[n] (ld. CsÖM. IV. 59.)
Örömmel alélnék el
’s Szádbol e boldog orában
Édes Halált sziv nék fel

Jövel, Oh! Jövel haljunk meg – !!!
Már megy Lelkem ki felé
A’ Halálban se váljunkmeg
Sies karjaim közzé*
<vár – oh sies elé> karjaim közzé Az áth. szavak fölé írva.

A’ mely kéz hiv hamvainkat
Egymástol el szakasztja
Bontván*
<,>
tsendes Álmainkat
Oh át kozott légy en az*
A kritikai kiadás emendálta: a’ (ld. CsÖM. IV. 443. 32.)

A’ Myrtusok hüs boltjában
*
<A’>
Hol*
Jav. ebből: hol
el hunyni találunk
Egy zöld sir halom magába*
A kritikai kiadás a rímelés miatt javította a szót: magába[n] (ld. CsÖM. IV. 60.)
Jegyezze hiv halálunk

Lelkeink pedig menynyenek,
Egyesült lehellettel
Csokok közt emelkedjenek*
A j olvhtl. betűből jav.
A’ boldog egekbe*
A második e olvhtl. betűből jav.
fel

Ama szerentsés mezökre,
Hol örök élet hever
Hol a’ menyei tetökre
Zuzt a’*
a’ a’ Az egyik a’ fölösleges, elhagytuk.
bus tél nem kever

A’ melyek zöld határjára*
<lapáj>jára határ Az áthúzott rész fölé írva.
Halhatatlan Tavasz néz
’s Örök fényt fest hüs aljára
Ama’*
Az m olvhtl. betűből jav.
mindenhato kéz

Hol a’ fák szebben viritnak
s A’ Szellök fuvallási
Tisztábbak ’s jobban ujjitnak
A’ folyók*
Utólag, más tintával javítva ebből: Fojók, s külön a sor mellett is jelölve van a javítás: /<j>/
mormolási

A’ hol a’ Nedves szemekröl*
Jav. ebből: szelekröl
a’ bus könyvek le hulnak
A’ hol a’ vérzett szivekről
A’ fájdalmak el mulnak

A’ Hol a’ hiv szeretöket
Örök lántzok keritik
’s egymással szerelmek öket
Örökre egyesitik

A’ hol Phaon bus Zafoját
Meg öleli végtére
s Petrarcha hiv Lauráját
Forron nyomja szivére

A’ Hol kevesebb bánattal
Néz Abelárd*
Az l r-ből jav.
hivére
Heloist*
Jav. ebből: Heloyst
jobb foganattal
tanitja szerelmére

Oh égi öröm érzések – !!!
Nézd az ég már nyilva vár
Jer haljunk meg!! én nem kések*
Ez a szó még az előző sorhoz tartozott, de új sorba kezdte, utána lehúzott rész következik:
<oh bár tsak ott volnánk> <mar !!!>
Oh! bár tsak ott volnánk már!!!