MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Juliánna Napra Köszöntő]
Kilentz Szép Asszonykák leszálltak magáról
Az ártatlan Öröm Paraditsomáról,
Hol az örökké-zöld Borostyános megett
Szíjják*
Az i í-ből jav.
a’ Szép Lelkek a’ boldogabb Eget,
Hol őket az édes Andalgás rengeti
Vélek az Életnek gondját felejteti,
Hol a’ Gyönyörködés lakik a’ Böltsesség,
Tsak itt lévén eme’ kettő közt egyesség,
Hol a’ köz-szeretet és a’ tsendes Béke’
Szállásává*
A kezdőbetű T-ből javítva.
leve e’ Helynek környéke,
Hol te Nagylelkű PÓP! a’ gyenge GESZNERrel
Egy Czélra két úton sietsz az emberrel,
Hol én is a’ büszke Világtól megvetve
’S belső Érdememmel megelégíttetve
Töltöm ifjúságom’ legszebb esztendeit
Hogy megfűszerezzem a’ Vénség’ ideit,
E’ boldog Környékről jőni látszatának
A’ kilentz Asszonykák a’ kettős Dunának,
Hárfákkal jövének ’s inneplő sereggel,
Hogy a’ Tizediket megtiszteljék reggel.
Meghallván lantjokon e’ szót; JULIÁNNA!
Azonnal igy kezdék kiátni utánna:
„Várjatok meg, Áldott Angyalok, várjatok
„Én is Komáromba mégyek utánnatok,
„Lantos tábortokba végyetek engem is,
JULIÁNNA kedves Név én előttem is.”
E’ szómra megállván, közéjek férkeztem,
’S Imé vélek együtt hozzád elérkeztem.
Itt vagyok, engem látsz: de ők mint Istenek
Testi Szemeidbe néked nem ötlenek.

Elmondhatnám, a’ mit éneklenek ezek,
De mint kis Énekes vélek nem érkezek
Szedhetnék magam is versbe áldásokat,
De T e*
Kétszer aláhúzva.
már előre képzelhetd azokat. – –
Én is azt kívánom, a’ mit más kívánna:
ÉLJEN SOK SZÉP BOLDOG IDŐT JULIÁNNA!!!*
Az utolsó sor alatt a dátum:
Komáromb[an] Febr[uár] 16d[ikán] Anno 1798. – Csokonay maga kezével