MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ fekete Pecsét]
Gyász petsétje Kedvesemnek
Fejtsd ki végre mit hozál.
Mit jelentesz bús fejemnek*
Az e olvhtl. betűből jav.
Élet é ez vagy halál.
Oh Egek
Rettegek.

Rettegek tán*
<Tán szerelmem> Rettegek tán Az áth. szavak fölé írva.
rózsaszálát
Gyötri nagy szívbéli kín
Tán keservét vagy halálát
Jegyzi ez*
Jav. ebből: e’
halotti szín.
’S tán ma már
Sírba vár.

Sírba vár,*
Sor fölötti betoldás.
vagy*
<Vagy talám> Sirba vagy Az áth. szavak fölé írva.
mást*
A t utólag hozzátoldva.
szeretvén*
<birja szivem> Fölé: <ölbe menvén> szeretvén Az áth szavak fölé írva.
Szíviből engem*
Szíviből engem <’S engem ebből már> Az áth. szavak fölé írva.
ki vét
’S Engem igy*
<ezáltal> Engem igy Az áth. szavak fölé írva.
halálra*
Jav. ebből: ?halált
*
<?izenvén>
vetvén
Azt jelenti e’ petsét.
Hellyes ok:
Meg halok.

Meg halok de mig le*
<Ah de mig siromba> Meg halok de mig le Az áth. szavak fölé írva.
szállok
Nyilj meg óh gyászos levél
Tán tsak egy szót is találok
Mellyre szívem még meg él.
Tán halált
Nem kiált.

Nem kiált! ah*
<?Megkö levélke> Az áth. szó fölé írva: <Szép> Nem kiált! ah
meg követlek,
Szép*
Jav. ebből: ’S ?sír
levél!*
<hazug> levél!Az áth. szó fölé írva.
tsalt*
Jav. ebből: ?volt
a’ petsét.
Már ez egy szó is: szeretlek,
Vissza adja a’ betsét.
Már ez óh
Drága szó.

Drága szó ez szép levelke
Már ezért tsókollak ám
Mert veled Juliska lelke
Új napot deríte rám.
Szép levél
Szívem él!

Szívem él! örökre mondok
Bánatimnak ádiőt
Írt Juliskám, félre gondok,
Kedvel engem én is őt.
Már enyím
Szép Julim!