MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Az 1741-diki diéta
Interlocutori.

Maria Teresa Imperatrice,*
Imperadrice em.
e Reina d’ Ongria.
Francesco I. Imperatore.*
Imperadore em.
Enrico*
<Palfi>
Conte de’ Pálfi, Palatino.
Beata Maria Virgine, Patrone d’Ongria.
Francesco Conte de’ Nádasdi Marescalko.
Coro degli Angeli.
Coro degli Ongari1
La Musa della Dieta del an 1796.

*
A következő 4 sor utólag lett betoldva, ezt a megfelelő helyeken ψ jel jelzi.
Comparsa.

Giustizia*
Ez a szó és az alatta levő kapcsos zárójellel össze van kötve.
*
<Clemenza>
due Nimfa al Servisio
Clemenza dell’ Augusto.
Giuseppe il pargoletto, erede della S. Corona.

Le Scene si fingi*
<nella …>
nell’arce Reale,*
nell’arce Reale, A sor fölött betoldva.
in*
A sor fölött betoldva.
Possonio, Citta
palaizo/palazzo*
<Reale?> palaizo Az áth. szó fölé írva.
[?] del Regno d’ Ongria, al tempo
della Dieta. L’an 1741.