MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Lengyel Josef Senior Urnak neve napjára a Collegiumban Csokonai Mihály.
Már tán nem is vártál magadhoz bennűnket
Vélvén hogy el hadjuk kőtelességűnket
De tudd meg hogy a dél előtt tett tisztelet
A cantorok előtt nem érne egy felet
Csak a konty hoz illik az olly salve s avé
Melynek a jutalma rozsolis és kávé
Magad attál okot illyen gondolatra
Lám soha se hivtál az előtt sinatra
Ugy vig egy Poëta és egy Cantor Deák
Ha a Lagenából sűlnek az Ideák
Es*
És
ha igazsagot*
igazságot
mutatnak a borok
Ugy tehetnek tőrvényt Contrák s Seniorok
Ugy mutat maiestast minden Primárius
Ha az ora előtt áll a Bicongius
Ki csudálhatja már hogy egy éneklő kar
Dél előtt tisztelni tegedet nem akar
Mi igazán akkor tartjuk Jósef napját
Mikor meg nyitatta Josef már a tsapját
Mellyből minden versre egy egy ittze csordúl
Az őzőn áldásra őzőn liquor fordul
Mikor a Seniort és a Contrascribat
Tiszteljűk egyűt jár a vivat s a bibat
Most hát tisztelettel nézvén a kantsóba
A kőszőntést ekképp fűzzűk egy tsomóba.
Senior Praeses Ur! ki mihejt szűlettél
Josef nevet a szent keresztségbe vettél
Hogy azt el hozta az esztendő tavaszsza
Őrvendve őrvendűnk ot in tota massa
A melly őrőműnket ezzel jelentjűk ki
Hogy minden poharad még ma uritjűk*
üritjűk
ki
Olly érzékeny szivvel lészűnk ma erántad
A mijjennel eddig magad is kivántad
Sok érdemeidért még a Tisza mellett
Szőllős Városába Pethő*
Pero A kritikai kiadás több másolat, valamint a vers egyéb vonatkozásai alapján em. (vö. CsÖM. III. 671. 34.)
is kedvellett
Ki sokáig tartván hajdan Ductorának
Itten Debretzenben tett Alumnusának
S mikor Maróti a Harmonicust irta
Már akkor a Bassust alább egy sem birta
A honnét Scholánkban tactust addig vertél
Hogy hajlott idődben Praesességet nyertél
S Mint hogy nem vólt már itt te nállad Senior
Bátyád Urad után lettél már Senior
Igy az unokádnak alkalmatosságot
Attál hogy érhessen Contrascribaságot
s Feljebb botsátottad ennek Attya Urát
Hogy őltőzzőn első Juratus Purpurát
Mi tehát kivánjuk mind egyező hangal
Hogy élj vigan ez ujj Seniori rangal
Semmi hijjánosság rajtad még ne tessen
Mellyet a meg pirult irigység nevessen
Igy menj ki mikor jól végzed e tisztséget
A szukséges*
szükséges
könyvek meg szerzése véget.
Minden Magyarságtól koppaszszon meg Jéna
Mikor klompel mellett leszsz ser és Leëna
A mejjedre tévén patyolatból taréjt
Antecessoroddal egyél spárgát ’s paréjt
A hol lábotokra vonván bőv Fischlidert
Látogassátok meg puderesen Fédert*
A szó mellett megjegyzés: Janai Profess.
Ha le tipegsz onnét a Magyar Hazábann
Légy Esdrás szerepen az Urnak’ házábann
Itt conventioba adnak egy kúp nádat
Mellynél szipákolod vén tajték pípadat
De mint hogy tsak ugyan ember kell a gátra
Korod el fog vinni innét Tisza hátra
Hol biennisséged siratván a patkánn
Magad tivornyázol tisza háti vatkán
Addig manualis Orgona hejjebe
Zeng öt,*
ót em.
s hat kitsinyed kutzkód uregébe
Kiket *
Itt vége szakad a másolatnak, a lap alján NB. jelzés áll, de a további szöveg hiányzik.