MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Az ártatlan is ládd hogy elnyomattatik…]
Az ártatlanís ládd hogy el nyomattatik
Egy helyből más helybe mi képp hányattatik