MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Hunyadi Ferentzhez]
His saltem
accumulem donis &
fungar inani
Munere.

SZENT
ÉS VILÁGI
TISZTELŐ ÉNEKEK.

MDCCLXXXXIIII.
December’ harmadikán.

A’ LXXIX Sólt. Nót.
Ábrahámnak nagy jóságú Istene!
A’ te benned bízó szívnek mindene!
Kitől vagyon minden mozgás, lehellet:
Légy kegyelmes*
Jav. ebből: Kegyelmes
Hadnagy Kis néped*
Jav. ebből: <N>éped, a javítás a margón jelölve.
mellett.
Ennek Áronjával,
És egész házával
Lakozz mind éjjel nappal;
Hogy ember dítsérjen,
Alleluját zengjen
Házadban e’ Fő-Pappal!*
A kéziraton utána vízszintes vonal, a következő lapon kezdődő szakasz pedig utólag áthúzva:
<Galant.
Dávidnak szent Múzsája űlj ajakinkra nyelveddel,
Illesd meg a’ mennyekből tsepegő tiszta mézeddel!
Pengesd, Úrnak egész Háza! víg Jedutunodat,
Tiszteld Papodat,
Hív Áronodat.
Leányi Sionnak
Majd víg nótát vonnak,
Cedruságat e’ megtisztelt Főre fonnak.>


Szent Öröm fohászkodik Jéruzsálemnek ligetén,
Inneplő Muzsikával örvend Papjának életén.
A’ vígadó vőlgyekből fel hat, ’s az Egekig ér,
’S így*
<’s Így>’S így Az áth. szavak fölé írva.
mindent meg nyér
Érted a’ mit kér.
Óh, miis, a’ mai
Próféták’ Fiai,
Hadd lehessünk e’ nagy Innep’ lantossai!*
A kéziraton utána vízszintes vonal.

Steyer.
Vígadj, szűz Helikon!*
<Pégasus> Helikon Az áth. szó fölé írva.
tsergedezzen
A’ hegyek alatt zuhogó szent forrásod,
Víg nótát kettőzve zengedezzen
HUNYADI’ Nevén örvendő ekhózásod.*
Jav. ebből: echózásod
Szent Hegyeink’ Múzsái Nevét hírdették,
’s Azt az Örök Virtusnak*
<Hónornak> Az áth. szó fölé írva: <Érdemnek> Ezek alá: Virtusnak
köveire*
Jav. ebből: Köveire
tették.
Zengjetek,
Ligetek!
Mélly tiszteletet tévén Érdemének,
Mellyet*
Jav. ebből: A’ mellyet
már*
Utólag betoldva.
*
<Sok helyett>
Más határ’
Tudós, bőlts*
<Hazánk’ bőlts> Tudós, bölts Az áth. szavak fölé írva.
Fiai tevének.*
A kéziraton utána vízszintes vonal, a következő szakasz utólag áthúzva:
<Élj vígan, nagy[A margón jav. ebből: <N>agy] Lélek! érdemeddel
Anyai kezén a’ tsendes boldogságnak.[Jav. ebből: <B>oldogságnak, a javítás a margón jelölve.]
Járjon a’ ditsőség[Jav. ebből: <D>itsőség, a javítás a margón jelölve.] nagy[Jav. ebből: <N>agy, a javítás a margón jelölve.] neveddel[Jav. ebből: <N>eveddel, a javítás a margón jelölve.]
Szegeletein mindenütt a’ Világnak.
Szállj az egek’[Jav. ebből: <E>gek’, a javítás a margón jelölve.] tsillagjira az Hónorral,
Állj ide a’ nagy[Jav. ebből: <N>agy, a javítás a margón jelölve.] lelkek’[Jav. ebből: <L>elkek, a javítás a margón jelölve.] kapuiba sorral.
Majd a’ hír[Jav. ebből: <H>ír, a javítás a margón jelölve.]
A’ mélly sír’
Omlásai közt érdemed’ megtartja
Könnyekkel,
’s énekkel[Jav. ebből: <É>nekkel, a javítás a margón jelölve.]
Hálálja Duna’ Tisza’ partja!


Ária.
Ha valaha lefoly az a’ gyászos óra,
Mellyben maga, óh!*
Jav. ebből: ó!
Maga HUNYADI megyen a’ koporsóra,
Óh keserves szó!
Halálát a’ népek*
<Halálodat hányan> Az áth. szó fölé írva: <Elmúlását> Halálát a’ népek
siratják,
Gyászhalmát*
<Sírhalmát> Gyászhalmát Az áth. szó fölé írva.
könnyekkel áztatják,
Rózsákkal bé hullatják,
Maga zokog az egekig óhajtózó Jajjal az Ekhó!*
<Jajjal az Ekhó!> Jajjal az Ekhó. Az áth. szavak alá írva, mivel új sorba akarta kezdeni.

A’ LXXXIV. Sólt. Nót.
Isten! légy e’ Fő Papoddal,
Árnyékozd bé jóságoddal,*
A vessző utólag pótolva.
Mint több kegyes Profétáidat.
Mint a’ Libánus’ Vőlgyére,
Forrásként áraszd Fejére
Onnan felyűl bőv áldásidat.
Míg az Élők’ főldét lakja:
Jóvoltod légyen sisakja.
*
A következő sorok lehúzva:
<Repet.>
<Hartzolj érte, bétakarva,>
<Óh, idvességének szarva!>