MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Paradoxum Vinum acuit ingenium. A Víz ital.
[…]gyközi Nimfák a hordok Driási: A kik alatt vagynak azoknak folyási
Kik azokkal éltek s meg haltok azokkal. A nemesebb termést örző tölgy szálakkal
Hív örzö angyali annak a nektárnak. Mellyet sok el száradt torkok szomjan várnak
Ti a kik a gyermek Bakhust böltsöjeböl. Mihelyt ki szűlitek a gerezd méhéből
Apolgató ölbe lihegve fogjátok. Bár fel fortt bilissel mormol is reátok
[…]okat örökre le teszem. Mert az éles elmét olly drágán nem […]
[…] végső butsúm rövid szóval. Félre mind máslással mind pedig v[…]
[…]am víg hegyek zengjetek. Mámoros ekhótok dünnyö[…]
[…]hér s banderista bakar. Mellyet most az Agyag’ fűlt sz[…]
[…]intzéknek eggy nagy apostola Ki az édes bortól sok nyelven [...]
[…] ha innen mind igy széllednek el. Rólatok majd senki verset nem ének[…]
[…]sztúl Kágyának Kolynak egész hegye Kietlenbe huhol az egész V[…]
[…] oh Bachus Völgyei zengjetek Mamóros ekhotók dünnyög[…]
[…]án is lésznek tám valakik Kikben szánakozó lelek s torok […]
[…]ral teltt Magyar Heliconnak Hegye felé édes Vágyodások vonn[…]
[…] Noëtól bé plántáltt hegy közön Bárkát vagy is borkát rakat a bör[…]
[…] nem megyek többé a pintzébe Bár habzó nektárral kínáljon is Hé[…]
[…]dhatt a meg fortt Gohér s a bakar is Mellyet a konty alá tölt sok száz Bassz[…]
[…]zon másnak az édes muskotály Mit ér? ha annak is a vége Ispotály
[…] futok elöle bár elébe húznak Szijján a Bakhusi tigrisnek s Hiúznak
Enniussá ha tsak bor által lehetni. Úgy én a borostyánt én meg fogom vetni
Ha a Poëtának tsak borba feredve Lehet a Szüz Musák forrásához kedve
Ha mind bortól lutskos főtől származtatok Ti örök hírt szerzett nemes gondolatok
Ha már a borostyánt mint a szó mutatja Minden ditső lélek borossan aratja
Bor által nem vágyok boros borostyánra. Nem veszem hordoból az Észt szívárványra
Jaj lessz ha a tele szívott lopótökök Kortyaival lesznek Voltérfők sok tökök
Illetlen gondolat s szégyen a Musáktól Nemes lelket venni a butelliáktól[…]
Hát borrá változtak már a Hipokrénék. s Körűltte dőzsölve lantolnak a Nén[…]
Hát Szüz oldaloknak kies márványjára Kulatsokat füztek ők is utoljára
Hát Szölővel rakták bé a Pindus hegyét. Hogy mindenik borral szivja tele […]
Hát azért vájták ki ezt is pintze lyuknak. Hogy így Daktilusra majd könnye[…] buknak[…]
Sok nemesebb lelkek meg botránkozása Ez helyek képtelen travesztial[…]
Ha Apollo helyett Bakhust tették fönek A musák azok köztt kik hozzájok jönek
Én a borostyános koszorút meg vetem. Mert e társaságot éppen nem szeretem
Megyek a Nimfákhoz ezeksem szomorúk. Itt lesznek fejemen sásból fontt koszorúk
Itt a Najadok köztt lessz múlató helyem.*
helyet Másolási hibáról lehet szó, így értelmetlen a mondat, a többi szövegváltozat alapján ért. sz. em.
Meg nyugtat a káka s vizi petreselyem
Ha Orfeus lenni nem tudok (s nem is kell. Hogy Bakhus Papjai ne tépjenek szélyel)
[…] vizek’ kedveltt Arionja. Magát a Delfinek közzé Mú[…]
[…]izek örökös forrási. Mellyeknek a mennyből áradnak […]
[…]átziák a jó Természetnek Zsámoly széke elől tisztán tsepeg[…]
[…]ngö kristály folyamatok. Mellyek a leg hígabb ég ből f[…]
[…] az éles köszálnak sivatag Ormáról zuhogva le szakado Pata[…]
[…] tisztán tsergedeztessétek. Epedt vágyodással lihegek felétek
[…]k meg Nimfa nem fördött é benne. Mert úgy tán nagyon is füszerszá[…]
[…]lömben is én magam a Madám Tétishez örökös Követőül adá[…]
[…]ég ma, míg a késő hajnal ki jő. Nálad hálok Bakhus – de hol[…] Ádiő!