MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Eggy Bétsi Magyar Gavallér.
Beh Kedves Napjaim repdestek mellettem!
Beh vidám Eletem*
Életem
vólt régentenn!
Mikor még a Márvány Szivet is meg vettem
Eggy Szótskánn eggy kurta Complimentenn:
De most már kerűlnek látom az ollyak is
Kik hajdan tiszteltek imádtak is
Ugy vagyon!*
<bár>
kit tegnap balvanyolt*
bálványolt
a Dáma
Szemeit gunyolva hanyja*
hányja
rá ma.

Mig tsengett, mig pengett nálam a’ sok Tallér,
Mig szemfényt veszthetett a’ Szufferint;
Voltam a Dámáknál eggy kedvelt Gavallér
Tiszteltek, imádtak modjok szerint
De most rám mindenik fél szemmel hunyorgat
Meg vetö nézéssel hátat forgat.
Ugy vagyon bár Tegnap őlbe volt a legény
Láb alatt sem fér-el ma, ha szegény

Már ma a’ sziveket ki rakják Vásárra
Leg jobbat*
<v>
vehet a’ leg pénzesebb.
Comis leszsz ’s roszsz féle, ha oltsó az árra
A’ Módi ’s Auslaendisek leg betsesebb: –
Igy arany Szerelmet Aranyonn vehetel,
Réz leszsz, ha tsak Rézzel fizetgetel
Ugy vagyon! most Arany Időben kell élnünk
A’ mint peng, a’ szerent kell reménylnünk.