MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Hirről.
*
A szám előtt, a lap szélén + jel van.
1. A’ méltoság, a’ pénz, ’s mindenféle Vagyon
’A Szerentse jádzi vjjai kőzt vagyon.
’A betegség mindent hatalma alá vét
’s Végre meg szégyenit akar melly Burhavét.*
A szó fölött utalás a lábjegyzetre: (1), alatta a név másik alakja rövidítve beszúrva: /:Boerh., a sor előtt pedig csillaggal utal a lap tetejére, ahol mindkét alak újra ki van írva egymás alá: Borhavét alá: Boerhaavet.
(1
(1) Leg hiresebb Medicus volt. Hollandiában; szűletett és minden előtte ’s utánna valókat meg szégyenitett.
)
Majd a’ halál mindent sirhalomba temet*
Jav. ebből: temes
Nem nézvén sem kintset sem Nagyságos nemet
Mindent ’a mi tzifrán fénylett ez életbe
Az*
Az A olvhtl. betűből jav.
emberrel edgyűtt mély sirba temet be
*
Az 5. szám a 8. sor előtt van, de egy vonal a 9. sor elé utalja.
5. Két Királya van az emberi Nemzetnek
Nagyok ezek mindent magok alá vetnek
Edgyik ’a Szerentse melly mig itten élűnk
Laptaként hajigál ’s jádzadozik vélunk
’A másik a’ mindent őszve ronto halál
Melly a’ rakás hamvak felett vont nyillal ál
E két hatalmasság alatt van mindenűnk
E kettő áll készen mindenkor ellenűnk
De van edgy pártfogo ki sokkal jol teve
Ki mindenik ellen pártfogonká*
Az f g-ből jav., az n eredetileg más betűnek indult.
leve
10. Ki állando marad soha meg nem retten
Bár e’ két hatalmok ostromolják ketten
Ez a’ Hir a’ virtust e’ mindég ditséri
’s ’A vétket bűntető átkokkal kiséri.
Ez bár a’ Szerentse valakit le vere
’s ’A méltatlanságok méllyére tekere.
Vigyáz ’s nyájaskodik a’ Szenvedők kőrűl
Szemeikről minden kőnnyeket le tőrűl.
Ha a’ bal sors nyomja ezer szenvedéssel
Viditja edgy édes meg elégedéssel
15. Ez mikor a’ halál valakit le taszit
’s Minden ditsősségtől talpig meg kopaszit
Mikor testén fellyűl űll a’ sirhalomra
Hogy prédáját ki ne hadgya a’ főld gyomra
E’ le száll akkoris sirjára az égből
’s Ki vészi nevét a’ halálos mély ségből
Fel repűl hogy véle minden részt bé tőltsőn
A’ népek edgymásnak adogatják kőltsőn
Hanem*
A szó eleje jav. ebből: de.
ő ’a millyen kegyes Joltévője
Annak ki a’ virtus igaz kővetője
20. Olly nagy ellenségek azon embereknek
Kik hiven szolgálni szoktak a’ véteknek
Mert bár a’ Szerentse Édes mosolyogva
Valakit pompáson vigyen karon fogva
Még is ’a hir még is meg nem ijed ettől
Meg fosztja mindenűtt a’ várt tisztelettől
*
A sor elején hosszú vízszintes vonal, majd a kezdő Ha utólag beszúrva.
Ha a’ Szerentsétől sok adományt nyere
*
A sor elején hosszú vízszintes vonal, majd a kezdő Ha utólag beszúrva.
Ha tsillámlik rajta méltoság tzimere
Akkor Tekintetes Ostobának mondja
Igy lesz sok ’a világ tzégéres bolondja
25. Ez bátor a’ halál némelynek kedvezzen
Hozzája igen sok időkig érkezzen
Ez a’ tőkelletlen*
tőkélletlen
embert le vereti
’s Még*
A szó után hosszú vízszintes vonal.
a’ mi kinosabb élvén el temeti
Oh Hir vidd hírűl ezt kérlek te magadnak
Hogy verseim néked illy ditsérést adnak*
A k betűn tévedésből rövidítést jelez.
Majd talám fel vészi nevemet szárnyára
’s*
A szó után hosszú vízszintes vonal.
Pengeti azt egész világ hallatára.