MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’
FŐ TISZTELETŰ, MÉLTOSÁGÚ,
és
TEKÍNTETŰ
RENDEKHEZ
A’ DIÉTAI MÚZSA.
El jöttetek hát, óh HAZA’ NAGYJAI,
Ditső Személyek! – TIK, kiket a’ mai
Idők örömmel énekelnek,
’S Glória’ vára felé emelnek! –

NAGYSÁGTOK’ élő Érdemi mind nagyok,
De én tsak eggy kis Múzsa-leány vagyok:
És így talám homályosítnám
Majd ha nagy Érdemitek’ nagyítnám.

Elég tsudálnom Bennetek a’ Nemet.
’S ezt díszesítő százszeres Érdemet:
Én hát, ki e’ kis vőlgybe űlök,
Mélly özönébe nem is merűlök.

TI a’ nagy Árpád’ nagy Maradékai,
Nagy Nemzetünknek légyetek Atyjai!
Hadd zengjen illyen szíves Ének
A’ Magyarok’ kegyes Istenének:

Ditső Hazánknak RENDEI éljetek,
Lakjék az Érdem’ Lelke Közöttetek;
Hogy a’ Ditsőség szárnyra végyen,
’S több koszorút Fejetekre tégyen!”

Így zengedez már a’ Duna’ partja is,
Illy hanggal ekhóz Karpatus’ alja is:
Én is tehát Pindus’ tövében
Lantolok illy Haza’ innepében.

’S bár Tempe’ vőlgyén még fiatal vagyok,
Hárfám’ erőtlen húrjai sem nagyok,
Hogy ennyi HÉRÓST énekeljen,
’S illy NAGYOK’ Érdemivel be teljen:

Még is hogy ezzel tiszteletet tegyek,
NAGYSÁGTOK’ áldott Szárnya alá megyek;
Hadd mentsen illy hatalmas Aegis’
Béfedezése alatt az Ég is.