MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Szerelmes butsú vétel. Melitesz és R[ozália]
[A vers hiányzó részeiről l. a társszövegforrást.]

[…] ezt a Várost ha lehetne. Ha engemet Rozáliám [...]
[…]lnék töled komor Város. Ha menésem Rozieval lenn[...]
[…] örömtől kell meg fosztatnom Ha nem lehet édesemmel itt […]
[…]a lakom már én ő meg délre. Ha tsokokat raggatnom kele ts[...]
[…]nyú bútsú vétel. Melly két igaz szívet vét el.*
A sor végén # áll.

[…]ám én ezt a Várost ha lehetne. Ha engemet Rozaliám [...]
[…] sarkantyúmat meg indúlnék. Még e Város felé háttal sem […]
[…]ő szívet hagyni magánosan Melly kivülem beteg lenne halá[…]
[…]gedi a szövettség s a Szerelem. Melly lángoló tüze által hartz[...]
Oh millyen két szörnyű gond főz. Egek! Rozi! oh mellyik győz […]

[…] Itt hagynám én ezt a Várost ha lehetne Ha engemet Rozaliám nem szere[...]
[…]nn tenném fel Lantomat Szekerembe Ha Rozit is ültethetném az [...]
De ki előtt kell danolni már énnekem: Eggy pár édes tsókot kitől nyer énekem?
Ki biztatja Musám édes mosolygással Ki önt lelket belém eggy fél pillantással?
Arva Musa! arva író Oh lessz é eggy bíztató szó?*
A sor végén # áll.

4. Nem hagyom el ezt a Várost, mert nem lehet. Mert Rozitól szívem butsút nem is vehet
Nem mehetek tartóztatnak szent kötelek Szívem gyengébb mint meg tudna vivni velek
Múljatok hát Szép Szándékok maradjatok. Ha Rózimat el kell hagyni miattatok
Le mondok a ditsősségről bár Szeretem Csak hogy ezen Rozikámat meg vehetem
Isten hozzád hát Mathezis. Ha olly sokba fájhat ez is*
A sor végén # áll.

5. Hagyd itt Szívem ezt a Várost bár nehezen. Bár szeret is Rozáliád s könnyez ezen
Hagyd itt – Szívem kebeledbe fog gyúladni. A tiednek az enyimbe kell maradni
E hév tsokban mellyet Szádra ragasztottam. Lelkem minden indulattal ki buzgottam
Melitesz Vedd el te is ezt Rozikám kegyes lélek. Csak árnyékom megy el magam benned élek.
Kellemes Szűz (Rozi) Ah kedves hív. (Z.) Ne félj! – neked dobog a Szív.