MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
3, Dafnis a’ Hajnalhoz:
Szép Hajnal! emeld fel főldűnk felett
Az Egek alatt tündöklő szent Fáklyádat;
Bársonyban innepli majd Napkelet
Az aranyozott Felhők közt szűz Orcádat.
Sok Madarak’ Koncertjei tisztelnek már,
Sok fatetőnn éneklő fülemile rád vár.
Jer vedd-el fényeddel a’ még iszonyú Egnek Gyászruháját,
Hogy messze szélessze a’ mord Ejj fekete homályját! –

Felkél a’ Ró’sákból ’s illatozva
Emeli Zefir nektárral teltt szárnyait,
Harmatos csókokkal játszodozva
Csipegeti-fel még alvó kis társait,
Már susog a’ fáknak tetejénn kerengvénn,
Már piperés rétűnknek kebelibe lengvénn;
Szárnyra kél a’ rétnél a’ több Zefirek’ nyájjas kisded rajja,
A’ nedves Vőlgy kedves szaggal teltt Liliomit nyalja.

Rajta! kis Szellőcskék! szedegessetek
Viola szagot szárnyatok’ bársonyjára,
Míg Chloém fel nem kél, siessetek
Vele pihegő mellyére, ’s Szácskájára!
Míg aluszik játszodjatok Édesemmel,
Majd Ereit csiklándozzá-á-á-á-tok-fel!
Akkor sugjátok-meg: hogy hajnal előtt Dafnis már pihegett,
Sóhajtvánn szép Nevét itt e’ kis Patak’ ere megett.