MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Ditsőség’ Triumfja.
Első Kántáta.
A’ nyúgodalmas Scyrus’*
<gyöngy>
kedveltető Számkivetésébenn*
<vígann> Az áth. szó fölé írva: <örömmel> Ezek alá a végleges változat: kedvére
kedvére lankadtt*
<puhúlt> lankadtt Az áth. szó fölé írva.
az*
Jav. ebből: a’
Ámor foglya, Tétisnek a’ Fia: Ámornak, a’ ki eggy illy nagy Foglyot*
Az l o-ból jav.
féltvén szintúgy, mint véle kevélykedvén,*
A második v olvhtl. betűből jav.
az ő Megőrizésére*
Az M m-ből jav.
minden Mesterségét*
Az M m-ből jav.
Munkába vette. Deidámiába néki ez a’ ravasz minden Szempillantásbann valami*
<több> valami Az áth. szó fölé írva.
új Szépséget*
Az S s-ből jav.
mutogatott; minden ő Mozdúlásábann,*
Az M m-ből jav.
minden ő Szózatjábann, minden ő Neglizséjébenn, kezdett Szemfénnyéből hírtelen eggy*
<dárdát>
Tőrt*
A T t-ből jav.
villogtatni az Ákilles Szívébe. Meg vólt minden felől rakva Lesekkel*
Az L l-ből jav.
az egész Lakóhely: minden részibenn a’ fényes Királyháznak nem hallattak egyebek, tsak szerelmes*
A sor fölött betoldva.
Sóhajtások, tsak szerelmes*
sz.[=szerelmes] A sor fölött betoldva.
Szóbeszédek, tsak szerelmes*
sz.[=szerelmes] A sor fölött betoldva.
Zokogások, tsak szerelmes Suttogások:*
Az S s-ből jav.
És az*
Jav. ebből: a’, utána: <kedves>
édes Titkok*
A T t-ből jav.
barátinak, az*
Jav. ebből: a’
Erdőknek tsendes Árnyékibann az*
Jav. ebből: a’, utána: <báj elragadtató>, a névelő z-je tévesen maradt a szóban, elhagytuk.
tsalfa Szellőknek édes haszontalankodása: a’ víg Madarkáknak szerelmes Fetsegések:*
Az F f-ből jav.
a’*
<kav>
tsergő Haboknak a’ Partokonn*
<Partjaikonn [a P p-ből jav.]> a’ Partokonn Az áth. szó fölé írva.
a’ Kövek között Eltördelőzése:*
Az E e-ből jav.
Az Ég, a’ Főld, mind Szerelmet*
Az S s-ből jav.
lehellett belé. Az Asszonyi Ruházatbann, elfelejtkezvén magáról, itten húzta a’ Napokat a’ megszerelmesedett Hérós. Nem Fegyverek, és Haragok,*
A H h-ból jav.
nem Seregek, és*
<Gy>
Triumfok, vóltak az ő Gondjai; hanem az édes Invitátziók, hanem a’ bádgyadtt Repulsák,*
Az R r-ből jav.
kuntsorgó*
Jav. ebből: <ki>kuntsorgott
Panaszok,*
Az P p-ből jav.
megújjított Ígéretek, és Botsánatok, és Tzivódások, és Ketsegtetések, és Megbántások: és száz megszáz ezekhez hasonló gyermeki Balgatagságok, a’ Szerelmeseknek Seriumok:*
<Valódiak> Seriumok: Az áth. szó alá írva.
„Egyedűl te vagy, így szóla eggyszer, az én Életem, és az én Reményem:*
Az utolsó e s-ből jav.
és bezárta utolsó Szavait eggy gyenge Sohajtással.”
„Én lankadok, én elfogyatkozom, tsak teérted, eggykor mondotta, és azonba’ Kebeléhez szorította az ő Lankadásának Okát.” De hogy*
<sokáig>
bírjon Ámor eggy Szívet, melly néki van ígérve, sokáig békével a’ Ditsőség nem szívelhette. Ákilleshez ment, emlékeztette az ő Állapotjáról, és néki Szeme’*
Az S s-ből jav.
elibe vonta a’ fegyveres Ulisszest. Látására, Hívására*
Az H h-ból jav.
Ákilles felébredett: látta az ő Balgatagságát (gyermekségét) elpirúlt a’ Szégyenlés miatt: a’ Boszankodás*
A B b-ből jav.
miatt elsárgúlt: méltatlan*
Az l olvhtl. betűből jav., méltátlan em.
(illetlen) Ruhájit magáról leszaggatta:*
A tt olvhtl. betűből jav.
Fegyvert kért; és az ő elmúlt Vétkeinek*
A V v-ből jav., utána: <megjobbi>
helyrehozására már meg indúlt: de Déidamía*
Jav. ebből: Déidámia
oda szaladtt. Halványonn, féléleven, Kétségbe*
A K k-ból jav.
esve, lihegve,*
Az i e-ből jav.
haszontalan erőlködött sok Ízbe*
Az Í í-ből jav.
szólani, ’s nem tudott*
<a’>
Zokogásában*
A Z z-ből jav.
(planctus)*
<sz>
Szót formálni, (teremteni). Ah, ha szólani tudott volna az*
Jav. ebből: a’
ebben a’ pertzbenn szerentsétlen, mostis győzött vólna. Igazságtalanok*
Az ok utólag betoldva.
óh, Fejedelemasszony, (amaz mondotta néki) azok a’ te Háborodásid*
A H h-ból jav.
(Commozione d’ Animo) Ha Vilisnek akarsz még engemet,*
A szó eleje olvhtl. betűkből jav.
és a’ veszteséget könnyenn helyrehozhatom: ha Hérósnak óhajtasz engemet, tűrd*
A t e-ből jav.
el, hogy én a’ légyek.*
<elmenjek> a’ légyek Az áth. szó fölé írva.
Istenhozzád: te mindenha magad fogsz lenni – – – Ezt a’ resolutus Istenhozzádot a’ Szép nem bírhatta el: érzette*
Az é a-ból jav.
szorongattatni (elfojtódni)*
A szorongattatni és az elfojtódni egymás fölé írva, nincs megjelölve a végleges változat. Mi az utóbb beillesztett szót zárójelben közöljük.
Szívét,*
Az S s-ből jav.
öszvefagyott, és elájult. Ah, mi lessz Ákillesről? Babérokat és Pálmát ígér néki a’ Ditsőség: Ámor néki mutogatja az ő haldokló Kíntsét: eggyik*
Az eg olvhtl. betűből jav.
gyávának, másik őtet Kegyetlennek nevezi: a’*
Az a A-ból jav.
Hérós, a’ Szerető eggybe zavarodnak ő benne, tsatáznak eggyütt. Sír, zokog eggy Szempillantásba, és agyarkodik: akar menni, és késik: indúl, és visszatér; végre öszveszedi minden ő Virtusát, (erejét): megnyomja Kebelébenn a’ lágy Szerelmet*
Az er olvhtl. betűkből jav.
(pieta jó indúlat) a’ melly az ő Szívét olvasztotta néki; elhallgat, gondolkozik, meghatározza, néki*
Az éki olvhtl. betűkből jav.
bátorodik, és elfut.–
„Elfutott siránkozva, az igaz, de a’ Ditsőséggel kísértetve, a’ ki felszáraztotta azt a’ Siralmat,*
Az S s-ből jav.
a’ ki triumfált Ámoronn.
Ez a’ nyilas Istennek a’ szemfényvesztő (káprázó)*
A káprázó a szemfényvesztő fölé írva, de nincs kiemelve a végleges változat. Mi az utóbb beillesztett szót zárójelben közöljük.
Ingerlete,*
Az I i-ből jav.
a’ ki azt felveri (provocat) meggyőzetett, a’ ki fut tőle, az Győzedelmes.”