MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Ván, vén,
vagy
Az üstökös Eloquentia. – Vőfi. –
És pedig az én Uram Kajos István
A’ Szent Lélek felbuzdítván,
’s Szándékát a’ szent Házasságra vetvén
Dombi Pandát megszeretvén,
Betsületes Szüléitől megkapván,
Véle a’ minap feltsapván,
Ma mint a’ Vereshagyma megesküdvén,
Estvére mellé feküdvén,
Szent Lakodalmat e’ végre tsinálván,
Egy kis Kollatzióra,
Eggy darab Petsenyére,
Borra egy Kantsóra,
Tántzra Kufertzesre
Kelmedetis invitálván,
Hogy a’ több Frekventzia elérkezvén,
Jelenjen meg örvendezvén,
Engem küldött szűz jó reggelt kivánván. –
Ennye, beh sok jeles ván, -ván!