MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A fördés.
Ni ni Szemeim ide nézzetek
Ni e kis rosa bokor hírtelen
Mint meg rezzent amott a víz szélen
Ni ni Szemeim ide nezzetek*
nézzetek
Ni mint össze verődtenek
Levelei s ágai
Tovisse*
Tövisse
s virágai
Ni mind meg billegtenek

___
Fel tzifrázott kevély virágának
Bibor pompái széllyel szóródának
Némellyik le esve el terűlt a dudvák szárain
Némellyek úsznak az itt lengő
És jádzadozva kerengő
Zefirek szárnyain

___
Nini vigyázzatok
De fényetek rezeg pislogva
Hol össze vonúl hol ki düllyed
Most repes víg pattanással forogva*
E sor alá, elé a másoló egy rövid vízszintes vonalat húzott, alá pag. jelzés került, de szám nélkül.
Majd rettenve komor gödribe süllyed
Tán Istent láttatok
Ne zárjátok bé ablaktok[…]*
A lap sarka leszakadt, a szó vége hiányzik.
Ott nem haragos Istenség látszik
Ne féljetek ott eggy szép Nimfa jádzik
Nyissátok meg ablaktokat
A rósakon*
rósákon
által fénylenek*
A következő három sor utólag lett betoldva a sor mellett üresen maradt részekre, nincsenek tördelve.
Sokkal szebb rosái.
Pirosló ortzái
Mellyek titeket meg igéztenek
Ah boldog rosa fa
Be nyájas Ni[m]fa*
Nifa Másolási hiba, ért. sz. em.
Nyugszik alatta árnyekodnak*
árnyékodnak
Ah végy be engem eggyik ágadnak
Ti pedig szemeim ti lesve vigyázzátok
Mit akar ott a ti igéző Nimfátok
Ni ni ruháit le vetette
S a rosa tövére tette
Maga indúl – most már most nézzetek
A nézés Istene legyen veletek
Ahol megy – ah melly Isteni képnek kell lenni
Melly hátulról is annyi grátziákkal kezd jelenni*
E sor alá, elé a másoló egy rövid vízszintes vonalat húzott, alá pag. jelzés került, de szám nélkül.
Ah bár lathatnátok melly szép
A halhatatlan kép
Ah fordúlj erre szép Istenné
[…]*
A lap sarka leszakadt, a sor eleje hiányzik.
ah szemeim mit láttok
Mint reszkettek
Mint meredtek
Mint fel lobbanátok
s Tán golyobiskátok’
A nézés töviből ki venné
Ah mit látok? – irgalmas Egek
Az én kintsem! alig pihegek
Vissza nézett az én galambom visszanézett
S szememet szivemet, lelkemet mindent meg igézett
Az én kedvesem fut amott
Ah mint dobog szivem belől
Ah mint olvadok minden felől
Isten Egek jaj el fogyok
Ne hagyjatok mindjárt le rogyok
Az én kedvesem fut amott
Ah őtet őtet láttam ott
Ahol megy. ah mit látok! mezitelen
Irigylem e vidékeknek ezt
Hogy látják a mi engem öl s éleszt
S szerelem társimmá lésznek illy hírtelen*
E sor alá, elé a másoló egy rövid vízszintes vonalat húzott, alá pag. jelzés került, de szám nélkül.
De tsalodom ti láttok testén
Valamely leplet, de melly ritka
Az a fedél melly alatt van szivem kies titka
s Melly lebeg mez’telen Evám*
Évám
Edenén*
Édenén
E tsalódás játzodhat é titeket
Vagy tsak ugyan látjátok ezeket.*
E sor után ¥-jel áll, jelezvén, hogy utólagos betoldás következik.
*
A következő 9 sor utólag lett betoldva a 109a lap aljáról, erre a megfelelő helyeken ¥-jel utal. A sorok tördelése a hely szűke miatt nem egyértelmű, az előzőek szerint folytattuk.
Miként pirosolnak.
Mikor meg hajolnak
Márvány tzombjai.
A mellyeket fő hajtva
És utánna sohajtva.
Csokolnak magok
A szép virágok.
Vajha én most vajha virág lennék.
Én is illyen Complimentet tennék.

___
Nézd a vékony patyolat
Vigály felhője alatt*
E sor után Ɵ-jel áll, jelezvén, hogy utólagos betoldás következik.
*
A következő 2 sor utólag lett betoldva a 109a lap aljáról, erre a megfelelő helyen Ɵ-jel utal.
A szerelmes Zefirek mint enyelegnek
Jaj mint irigylem ezt e játzi seregnek
Nemellyik szép lábára tekergőzik
Másik kies mellye alá rejtőzik*
E sor után ψ-jel áll, jelezvén, hogy utólagos betoldás következik.
*
A következő 2 sor utólag lett betoldva a 110b lap tetejéről, erre a megfelelő helyen ψ-jel utal.
Másik Márvány oldalára könyökől
Ah a szerelem féltés ah majd meg ől
Vajha én most vajha Zefir lennék
Én is a leg szebbik helyre mennék*
E sor alá, elé pag. jelzés került, de szám nélkül.
De látjátok már a patakba lépett
Melly kettőssé teszi ezt a gyönyörű képet
A hizelkedő habok hozzá mint todúlnak
s Farkok tsoválva lábához simúlnak
Vetekednek az első mellyik legyen
Melly neki udvarlást tsokolással tégyen
Már szárait
Már térdeit
Már tzombjait
Tzomb töveit
Nyelik el a fajtalon habok
Ah távozzatok otsmány habok
Ha fellyebb viszitek vizetek
Menten össze tördellek benneteket
Ah már meg öltetek
Szerelem társsá lettetek
Ah már alig látom szép mejjét
Ah mint nyalogatják nyugodalmam helyét
Vajha én most vajha egy hab lennék
Én is szerelmes testénn pihennék