MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ távolról kínzó]
*
A fogalmazvány előtt 4 áthúzott sor:
<Most estem én te véled szembe
<…> Először illy közel Lili,
<…> Először illy közel Lili,
Még is belől az én melyembe
Mindég gyötörtél engemet.>
Rég’ nem valék te véled szembe
Rég’ is nem láttál engemet,
*
<Még is>
’S*
Eredetileg l-nek indult.
ládd, mégis távol lételemben,*
Jav. ebből: létembe
Lillám gyötörted*
Jav. ebből: gyötörtél <engemet>
szívemet.
Bár félre volt lakásunk, félre,
Északra lakván én te Délre:
Még is tüzed velem lakott
Mindég perzselte Északot.
Most már a’ tűz mellett vagyok
’S nints ollyan*
Az an utólag betoldva.
szenvedésem
Mert lángjaim most*
<égésim> lángjaim most Az áth. szó fölé írva.
olly nagyok
Hogy meghalt érezésem.