MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
2.
Biharrol Kovátsiba való által menetelemben gyalogjába készültt versetskék, mellyeket a hegy alatt faragtam. 24a Dec.
K. Hallá kend Bátsi! van-e még jó messze Kovátsi?
F. Szent Pál (NB. nem sültt Apostolok lova) sánta lova még mehet arra, tova.
Erre Bihar mennyen, de elébb lova jól ki pihennyen,
Merre Diofa-határ láttatik, arra Csatár.
A*
A szó a szövegben sérült, viszont az előző oldalon, őrszóként olvasható.
Hegyek allyába [...]ázolja magában
Erre kövesse szagat:*
Az ékezet a lap sérülése miatt nem látszik.
várja Kovátsi*
Az ékezet a lap sérülése miatt nem látszik.
magát.
24a Dbris*
D[ecem]bris