MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Mindég a’ pintze bor körűl…
*
Az első sor előtt + jel.
Mindég a’ pintze bor körűl
Jár az ész ’s tsak annak őrűl
Ha van teli hordoja
Szűntelen jár lopoja.
Most fedni kell ha majd nyitják
Nem terem, ha nem tisztitják
Tsak a’ sok baj van vele
Még sem lesz sokszor tele.
Azon leg tőbbet dolgozik
’s Hogy ihasson izzadozik
Pedig még jővendőre
Sem szűr jo bort belőle
Esztelen paraszt munkások
O! hová megyen vágyások:
Jobb volna a’ mi sokkal
Kőnnyebb és jobb modokkal
Menne végbe ahoz fognál
’s A szőlőn nem nyomorognál.
Könnyebb a’ kőrtvélyekkel
Bánni, mint a’ hegyekkel
Kőnnyebb a’ piros almákkal
És a’ kővér gabonákkal
Dolgozni. ’s a’ friss kertekenn*
A sorban hibás a szótagszám.
Mint a’ magos hegyekenn.*
A 183. lapon, a vers után tollpróbák: V. Vicit hiem., majd alatta a Vicit többször megismételve.