MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Edgy barát Epitháphiuma.
*
Az első sor előtt + jel.
Edgy ujj tsudát láttz itt: edgy szűrke Krisztusnak
Szent testét, mindenbe nagy Politikusnak
A’ ki hogy pénz magot keressen magának
Kan ápátzájává lett a’ Jehovának
’s Meg valván hogy szegény az alatt a’ kopott
Szentek rovássára tőbbet tőbbet lopott
Edgy nagy kereskedő még sints portékája
Kereskedik holott űres a’ gályálya
Az eget árulta a’ miből, ’s a’ honnan
Ő sem nyert, másoknak még is ád ő onnan
Nézd: a’ mit a’ Jésus aranyon se tudot
Meg venni ő ahhoz rézzel hozzá jutott
Oltsobban adta ő a’ Szent Idvességet
Mint a’ Pápa pénzen a’ sok Pűspőkséget
’s Hogy annál bátrabban szabadon lehessen
Vétkezni, ’s tsalással tőbbet kereshessen
Még jövendőre is engedett sokaknak
Botsánatot ha kik erszényébe raknak
Annyira szegény volt hogy magának sem nyert
Idvességet még is másoknak adni mert
És ollyan nagy testi bátorságra merte
Vetni fogoly lelkét: ’s mind addig tekerte
Tsalárd eszét: míg nem talált edgy olly modot
Mellyből jutott venni sok tzifra Commodot
Olly nevetségesnek láttzatott másoknak
Mint a’ millyen okos sok pápistásoknak
Im e’ halom alá, jövő boldogságra
Tétetett edgy tsendes nyughatatlanságra,
Azoktol a’ kik már utálván testének
Senyvedt szagát rajta tsak kőnyőrűlének
Vtazo! el mehettz. kerűld ezt a’ gonoszt
Mert félő hogy bár meg holt, de még is meg foszt.