MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Minden szerelmes katona]
MTAK. K 674., 61a–62a.

*
<Ártatlan Lyányka!>
Kis Asszonyka.
Ettől*
<veres>
a’ bakkantsos ruhába őltözött pajzán Múzától úgy őrizkedjen, kérem, mint azon ifjaktól azoktól az elmés*
tól azoktól az elmés A sor alatt beszúrva.
veres nadrágos*
<veres> veres nadrágos Az áth. szó fölé írva.
Stutzerektől, a’ kik szűntelen a’ Kis Asszonykának ő rajtok való győzedelmeit pengetik szájokonn. Őrizkedjen,*
Az Ő Ö-ből jav.
mondom, mind*
<ettől>
azoktól, mind ezen Világi*
<Vers>
Libériás Versektől különbbenn félő, hogy a’ veres gyűrű*
<nek>
botról mézet fog kostolni, és megtalál, Kintsetském,*
A K k-ból jav.
halni – Metaphorában.*
<A’ mellyről én nem tehetek.>
Én oka nem leszek*
<,>
jobbann javaslom hogy*
<tsak>
ezeket elfordítván tsak azokkal az Apátza színűekkel*
A szó vége olvhtl. betűkből jav.
méltóztassa*
E szó után egy kis virág van ide rajzolva.
múlatni.
Tsókolom Kezetskéit.
*
Innen a 62a lapon folytatódik a szöveg.
<Édes>
Tiszteletre méltó Öreg Úr!
Én felkelvén és az Úr vén Ortzáját megbetsűlvén*
<ké>
arra kérem, hogy ezen hívalkodó veres Úrfiak közé ne*
<m>
adja magát, mert vagy fekete vére az illyenekkel meg nem eggyezhetne,*
Jav. ebből: eggyezhetik
vagy ha ifjúi múlatságait akarván az Úr megújjítani azt találnák ezek a’*
<Tzi>
Páfusi Vitézek mondani, hogy Turpe senex etc. Tisztelem a’ Nagy Asszonyt is.*
Tisztelem a’ Nagy Asszonyt is. A sor fölött betoldva.
Ugyan*
Az U olvhtl. betűből jav.
ezt méltóztassa az öreg Úr az Udvari Káplánjának annak a’*
<Lelki>
kegyes és Jámbor Szentembernekis megparantsolni, mert ő Kegyelme a’*
<Lelki a’ testieket levetkezvén> a’ Az áth. szavak fölé írva.
Lelkit*
<be>
keresvén, le*
Olvhtl. betűkből jav.
vetkezte a’ Testieket, és tsak titkonn szokta fel őltözni.
Ennye Kisasszonykám! meg gondoltam bizony azt, hogy elsőbennis a’ Veresseket*
<fogj>
méltóztatik elolvasni. Bánom hogy nem azt*
A sor fölött betoldva.
parantsoltam vala, hogy olvassa el talám rá*
Jav. ebből: reá
se nézett vólna. Be Éva természet! Most ugyan a’ megtiltott fának tsak virágit*
<szed>
szagólta, de az Egekre kérem meg ne kóstolja gyűmőltseit. ’S még az Öreg Úr is elolvassa? Sőt azt mondják, hogy még így kiáltott fel utánna Ó mihi etc.


MTAK. K 755/I., 7b., 8b.

[Négy versszak hiányzik, l. a társszövegforrást.]


Nints eggy lovassa is*
<?Mert[Olvhtl. szóból jav.] minden Katonák> Nints[Olvhtl. szóból jav.] eggy lovassais Az áth. szavak fölé írva.
Szerelem Istennek,
Mind gyalog Katonát verbuálnak ennek,*
<Ló és kotsi nélkül gyalogjába mennek,> Mind <?Tsak> gyalog Katonát verbuálnak ennek, Az áth. sor fölé írva.
A’ kik*
A sor elé, fölé beszúrva.
*
<’s>
Mikor menvén,*
Jav. ebből: mennek
’s*
A sor fölött beszúrva.
*
<mégis>
eggy helybe pihennek,
Mars*
Olvhtl. szóból jav.
helyett kellemes*
Az emes utólag betoldva, utána: <tsendes>
Amorosónn mennek.

S*
A sor elé írva, utána: <e’>
Vitéz*
A V v-ből jav.
táborának nints Uniformissa,*
Unif<f>ormissa
*
A következő két sor eredetileg fordított sorrendben állt, de a sorok előtt álló + jelzi az utólagos cserét.
Mert*
A szó eleje olvhtl. betűkből jav.
meztelen maga a’ Generálissa*
<h>
*
<Mert meztelen maga a>
Nints semmi sisakja pántzélja paissa
*
<Eggy> A szó jav.
Várát az ellenség hogy jobban meg nyissa:

*
Ettől a sortól kezdve számozva vannak a szakaszok.
7 Távolrol győz nyájas katsingatásokkal
Mint meg annyi szívbe*
Az í i-ből jav.
rontó*
A szó eleje jav.
gránatokka[…]*
Az utolsó betű a lap hajtása miatt nem látszik.
Ámor fellobantván*
A szó eleje jav.
két szembe lángokkal:
Az óhajtás szelénn repíti azokkal.

8 *
A következő két sorban a szavak rendje utólag számozással átalakítva, azonban az első sorban csak halványan lehet kivenni az ígérettel tele fölött egy 5-ös számot, az alatta levő sor eredeti sorrendje:

Fel kéri Ámornak Nevébe <ígérettel> leve[…] Az utólagos számozás szerint így hangzana:

Fel kéri leve Ámornak nevébe Ez azonban nem értelmes, minden bizonnyal a két sorra együttesen vonatkozott az utólagos számozás, ezt azonban a kézirat sérülése miatt nem lehet rekonstruálni. A kritikai kiadás a K2 alapján közölte, mi is ezt tesszük (vö. III. 145. 29–30., ill. 713. 29–30.)
Némellykor*
A szó olvasata az utólagos javítások és a lap hajtása miatt bizonytalan.
a’ várat felkéri leve[…],*
<Ámornak Nevébe, levele> a’ várat, ígérettel tele, Az áth. rész alá írva.
Ámornak Nevébe ígérettel tele;
*
A következő két sor eredetileg fordítva következett, az előttük álló + jelzi a cserét.
És Ha a’ Commendáns nem*
<kedv>
tetszönn felele
*
<?Sír>
Titkoson dolgozó*
A d k-ból jav.
Spiont is kűld vele

9 Mikor pedig közel birkoznak eggymással
Nem rongálják eggymást erős bajvívással
Leg gyakrabbann győznek*
<lágy>
ortza*
<fogással>
simítással
Öleléssel ’s gyenge kéz-szorongatással.

10 Kivált leg erössebb tüzet akkor nyelnek
Mikor hév tsókokkal eggymásra tüzelnek
És*
Jav. ebből: ’s
Ha a’ várbólis hasonlón felelnek
Helyet a’ Vitézek akkor alig lelnek.

11 Mihelyt szikrát*
Olvhtl. szóból jav.
kapnak sziveknek lángjáról*
Az r ?t-ből jav.
*
A következő két sor eredetileg fordítva következett, az előttük álló + jelzi a sorrend fölcserélését.
<Mellyet meg>
észre vévén nyájas*
<víg> nyájas Az áth. szó fölé írva.
eltsattanásaról*
Az el utólag beszúrva.
Tüzet lobbantanak ajakok*
<szá>
ágyáról
’s Talpig fel gerjednek eggy két tsokotskáról*
A ts olvhtl. betűkből jav. E sor után két áthúzott sor következik:

<Szapora tsókokat eggymásra hintenek
Mint eggy ként [Alatta olvhtl. áth. szó.] tsillagok ha fel gerjesztenek,>


12 Mint ha*
<mikor> ha Az áth. szó fölé írva.
eggy kéntsillag a’ tüzimunkába
Fel gyúl*
<Felgerjed> Fel gyúl Az áth. szó fölé írva.
és*
Jav. ebből: ’s
szikrája*
Az a i-ből jav.
ér a’*
<érnek a’ társába> Az áth. szavak fölé írva: <emelkedett> ér a’
másikába
Az is tüzet kapván tőle hamarjába
*
<Ontják>
Ontnak ezer szikrát eggymás szikrájába.

*
Az utolsó 4 sor a 8b. lap tetején olvasható.
13 Igy mikor kőltsönös lángokhoz értenek*
<tsókokat nyertenek> Az áth.szavak fölé írva: <szikrá> lángokhoz értenek
*
<…>
Eggymásra szapora*
Az első betű olvhtl. betűből jav.
tsókokat hintenek
Mellyeket ah tsalfa Szerelem Istenek!*
<mennyi könnyek öntenek> tsalfa Szerelem Istenek! Az áth. szavak fölé írva.
Hány*
<És mennyi> Az áth. szavak fölé írva: Hány <ezer>
bádgyadt nyögések ’s Könnytseppek öntenek?


[A vers további része hiányzik, l. a társszövegforrást.]