MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Vis et nequitia quidquid oppugnant ruit
*
A sor előtt + jel.
Mihelyt ’a*
A következő 12 sorban a hiányjel – tévesen – a névelő elé került.
hatalmat nyert Agamemnonnak
Hálot hamis lelkű Ulyssesek vonnak
Azonnal el veszti lelkét a’ negédes
Szivvel vádolt igaz lelkű Palamédes
Sőt az ártatlannal tett méltatlan kinon
Várost vesztő fortélyt tud épitni Sinon
’A mit ezer hajok nem tettek, ha valo
Véghez vitte hajdan Trojánál edgy fa lo
Sokszor tőr sokszor ront edgy hatalmas ostor
Gyakorta kőveti tsapását gyászos tor
Sokat ’a reája tőrő hatalomnak
Sullyos űtései ’a főld alá nyomnak
De edgy okos ember az illy nyilvánságos
Erő ellen inkább lehet bátorságos
De térdre hull a’*
a’ <edgy> Az áth. szó fölé írva.
bőlts az erős a’ bátor
Ha az erőshőz áll edgy hamis Prokátor
Kit a meg busult ég igyek kőzé vetett
Kérjen az magának utolso kenetet
Néhol hijjába hord Hercules dorongot
Ha tsak ravasz ember ’s kettős nyelv nem dong ott
Erősek az ágyuk ’s edgy erős bombival
Le dőntik a várat kevély bástyáival.
De az ágyuk bombik edgy szálnyit sem tésznek
Sőt magok is hamar zsákmányokká lésznek
Imé edgy penészes Invalid mellé áll
Tűzet tesz a’ porra a’ gyujto lyukánál
Azonnal menydőrgő hangal a’ bástyának
Kemény kőszálárol mindent le rontának.*
rontanák em.