MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Az. Ösz.
Már a’ vig szüretnek örül minden ember
Mellyel örvendeztet bennünket*
<már a’ vig> bennünket Az áth. szavak fölé írva.
September
Octobert ekkeppen*
ekképpen
biztattya elöre
Hogy nektár lesz a’ bor és máslás a’ löre
Setétül a’ gohér a’ piross vesszökönn
Barna*
A szó eleje olvhtl. betűkből jav.
szint vér vissza a’ többi szöllökönn
A’*
A sor elé beszúrva.
Mellyeknek által világolo kristájja
A’ Nezöt*
Jav. ebből: Nezöjét
már édes nectárral kinájja
Rajtok Királlyságot mutogatni akar
A veres bársonyba kevejkedö*
kevéjkedö
bakar.
A sárgálló almák ’s a’ piros körtvéjek
Le görbett anyoknak emlőjén kevéjek
El terűltek fájok alatt a’ berkenyék
A kövér noszpoják, a’ borzas gesztenyék
Meg terhelte az ösz a’ fáknak ágait
Vastagonn rá füzvén gazdag áldásait
Tsak, az a’ baj hogy már hivesek*
A szó eleje jav. ebből: ned
a’ szelek
Néha egy kis hideg és dér is jár velek
Mert már a’ mértéket hogy Fébus el érte
A napot az éllyel egyenlőnek mérte.
Már hát el érkezett a’ vig oktober is
Melly utánn sohajtott bakhus ezerszer is*
A sor végéről kimaradt egy is, amit az utólagos javítás során pótolt a költő, e szerint em.
Itt van a’ vig szüret ’s mustos kádja körül
A szüretelöknek vig tábora örül
Mellybe hordogattya a’ meg ért szöllöket
Vig tántzal ’s lármával nyomja benne öket
Kellemes zúgással omlanak tsepjei
Jó kedvel bíztatnak zavaros levei.
A sajto örvendö lármával tsikorog
Oldalánn a’ piross nectar zúgva tsörög
A lutskos parasztok szurtos képpel járnak
Neki neki mennek a’ teli zsajtárnak
Az ideit szüri issza a’ Tavait
Jövö esztendöre tartya majd a’ mait
Az újj bornak örül de attól kurjongat
Mert markábann teli kulatsokat kongat
Tantorgó*
Tántorgó
lábával ’s reszketö karjával
Még is sok hordokat tölt édes mustyával
’S Mig a’ zúgó léhónn le felé foj a’ must.
Az alatt a’ hordo mellett iszik vig tust
Haragszik*
Harakszig ért. sz em.
a’ gyermek Bakhus a’ Hordoba
Mig egy részét ki nem szedik a’ lopóba
Mérgébe tajtékját túrja a’ szájára*
Jav. ebből: szájával.
Ki üti fenekét, ’s el fut utojjára
Rips raps a’ szöllök már puszta támassz*
támas<szokk>
megett
Gyászolnak hajdani diszek mind oda lett
Sok mustos kolika sok hasrágás sálva
Venia a’ tökek mellé van plántalva
Itt van már November’ didergö hónapja
Hideg szele a’ fák ágait meg tsapja
Meg halva el hulnak a’ sárgá levelek
Játszadoznak vélek a’ kegyetlen szelek
Az ajtonál állo télnek hideg zuzza
A zöld ligeteket ’s mezöket meg nyuzza
Hideg essö tsorog tsepeg egéssz éjjel
Fazékony Auster havat is hány széjjel
A borongós égnek sűrű*
<fakósága>
felhőzése
Házba zárt szivünknek kedvetlenedése
Jer barátom minden únalmat üzünk el
Az ujj boronn vidám beszéllgetésünkel

September.*
Az alcím csak az utólagos, autográf kidolgozáson szerepel (100a lap), viszont a 75a lapon olvasható sorokra is vonatkozik, ezért értelemszerűen áthelyeztük ide.
Már a’ víg*
Az í i-ből jav.
szüretnek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
örűl*
Az ű ü-ből jav.
minden ember,*
A vessző utólag pótolva.
Mellyel örvendeztet bennünket Szeptember.*
Jav. ebből: ʃeptember
A pont utólag pótolva.
Októbert*
Jav. ebből: Octobert
ekképen*
Jav. ebből: ekkeppen
bíztatja*
Jav. ebből: biztattya
előre,*
Az ő ö-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Hogy nektár lesz*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ bor és máslás*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ lőre.*
Az ő ö-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Setétűl*
Az ű ü-ből jav.
a’ gohér a’ piros*
piros<s>
vesszőkön,*
Jav. ebből: vesszökön<n>, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Barna színt*
Az s a lap szélén ʃ-ből, az í i-ből jav.
vér vissza*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ többi szöllőkön.*
Jav. ebből: szöllökön<n>, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
A’ Mellyeknek által világló*
Jav. ebből: világ<o>lo
kristályja*
kristá<jja>lyja
A’ nézőt*
Jav. ebből: Nezöt
már édes nektárral*
Jav. ebből: nectárral
kínálja.*
Jav. ebből: kinájja
A pont utólag pótolva.
Rajtok királyságot*
Jav. ebből: Kirá<l>lyságot, az s a lap szélén ʃ-ből, a k K-ból jav.
mutogatni akar
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
véres*
Jav. ebből: veres
bársonyba*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
kevélykedő*
Jav. ebből: kevejkedö
bakar.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
sárgálló*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
almák ’s a’ piros körtvélyek*
Jav. ebből: körtvéjek
Le görbedt*
Jav. ebből: görbett
anyjoknak*
A j beszúrásával jav. ebből: anyoknak.
emlőjén kevélyek.*
Jav. ebből: kevéjek
A pont utólag pótolva.
El terűltek fájok alatt a’ berkenyék,*
A vessző utólag pótolva.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
kövér noszpolyák,*
Jav. ebből: noszpoják, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ borzas gesztenyék.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Meg terhelte az ősz*
Az ő ö-ből, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ fáknak ágait,*
A vessző utólag pótolva.
Vastagon*
Vastagon<n>
rá fűzvén*
Az ű ü-ből jav.
gazdag áldásait.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Tsak*
<,>
az a’ baj,*
A vessző utólag pótolva.
hogy már hívesek*
Jav. ebből: hivesek, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ szelek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Néha eggy*
Jav. ebből: egy
kis hideg és dér is jár velek.*
A pont utólag pótolva.
Mert már a’ Mértéket*
Jav. ebből: mértéket
hogy Fébus el érte,*
A vessző utólag pótolva.
A’ napot az éjjel*
Jav. ebből: éllyel
egyenlőnek mérte.*
A pont utólag pótolva.
A sor mellett a következő bejegyzés áll: Lásd a’ Folytatását pág. 19., a 9-es 6-osból jav.
*
A kézirat a 100a lapján folytatódik a vers, az autográf kidolgozással. A lap tetején September alcím áll, amit értelemszerűen előrébb helyeztünk.
De mégis barátom*
<ha>
jer ha ki sétálunk
Az őszbenn is elég örömet találunk.
Ha*
A H D-ből jav.
nints is olly pompás mint a’ víg ki kelet
De mégis sok részbenn ditsekszik e’ felett.
Van édes szőllője van szagos gyümőltse
Mellyel a’ sétáló kebelét megtőltse
Ha a’ szép Virágis ollyan kedves maga,
Hát a’ gyümőlts, mellynek íze is van ’s Szaga?
Az ugyan ébreszti de tsak Látásunkat
Ez izlésünketis, ’s véle szaglásunkat.
És így ha*
<Ha ?tehát> És így ha Az áth. szavak fölé írva.
a’ Tavasz a’ leggyönyörűbb rész
Az ősz meg legjobbis leggyönyörűbbis lész.
Levegő ege is Dél utánn enyhesebb
A’ Szent Mihály nyara most legkellemesebb.
Van a’ hegyenn eggy kis szőlőm és szilvásom
Itt esik illyenkor legszebb Múlatásom.
De ha*
<még te vélem>
te*
te<s>
sem*
Az s n-ből jav.
sajnálsz vélem megjelenni,*
<kijőni> vélem megjelenni Az áth. szó fölé írva.
Ez a’ Gyönyörűség kétszeres*
<?kettősze> kétszeres Az áth. szó fölé írva.
fog*
<jő nőni>
lenni.
Eszünk almát, Körtvélyt,*
Körtvélyt Tollhiba
érett Gohérokat
Nem irigylünk semmi rakott asztalokat.

Október.*
Az alcím csak az autográf kidolgozáson szerepel (100a lap), viszont a 75b lapon olvasható sorokra is vonatkozik, ezért értelemszerűen áthelyeztük ide.
Már hát el érkezett a’ víg*
Az í i-ből jav.
Oktober*
Az O a lap szélén o-ből jav.
is,*
A vessző utólag pótolva.
Melly után*
után<n>
sohajtott*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Bakhus*
Az B a lap szélén b-ból jav.
ezerszer is.*
Az is utólag betoldva.
A pont utólag pótolva.
Itt van a’ víg*
Az í i-ből jav.
szüret*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
’s mustos*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
kádja körűl*
Az ű ü-ből jav.
A’*
Az utólag pótolva.
szüretelöknek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
víg*
Az í i-ből jav.
tábora örűl.*
Az ű ü-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Mellybe hordogatja*
Jav. ebből: hordoga<t>tya
a’ meg ért szöllőket*
Jav ebből: szöllöket
Víg*
Az í i-ből jav.
tántzal ’s lármával nyomja benne őket.*
Az ő ö-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Kellemes zúgással*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
omlanak tseppjei,*
Jav. ebből: tsepjei
A vessző utólag pótolva.
Jó kedvel bíztatnak zavaros levei.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
sajtó*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., az ó o-ból jav.
örvendő*
Az ő ö-ből jav.
lármával tsikorog
Oldalán*
Oldalán<n>
a’ piros*
piros<s>
nektár*
Jav. ebből: nectar
zúgva tsörög.*
A pont utólag pótolva.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
lutskos parasztok*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
szurtos*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
képpel járnak,*
A vessző utólag pótolva.
Neki neki mennek a’ teli zsajtárnak
Az ideit szürik*
Jav. ebből: szüri, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
isszák*
Jav. ebből: issza, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ tavalyit,*
A t a lap szélén T-ből jav., az ly utólag beszúrva.
A vessző utólag pótolva.
Jövő*
Az ő ö-ból jav.
esztendőre*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., az ő ö-ből jav.
tartják*
Jav. ebből: tartya
majd a’ mait.*
A pont utólag pótolva.
Az újjnak*
újj <bor>nak
örülnek,*
A nek utólag betoldva.
A vessző utólag pótolva.
’s*
’s <de> Az áth. szó fölé írva.
Ótól*
Jav. ebből: attól
kurjongatnak,*
A nak utólag betoldva.
A vessző utólag pótolva.
Mert markokban*
Jav. ebből: markábann
teles*
teles <teli> Az áthúzott rész fölé írva.
kulatsot*
Jav. ebből: kulatsok<at>
fórgatnak.*
Jav. ebből: kongat> fórgatnak Az áthúzott rész fölé írva.
A pont utólag pótolva.
Tantorgó lábokkal*
Jav. ebből: lábával
’s reszketö karokkal*
karokkal <karjával> Az áth. szó fölé írva.
Még is sok*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
hordokat töltenek*
Jav. ebből: tölt.
borokkal.*
borokkal <es mustyával> Az áth. szavak fölé írva.
A pont utólag pótolva.
’S mig*
Jav. ebből a lap szélén: Mig
a’ zúgó léhón*
léhón<n>
le felé foly*
Jav. ebből: foj.
a’ must:*
<must> must: Az áth. szó fölé írva.
A kettőspont utólag betoldva.
Az alatt a’ hordó*
Az ó o-ből jav.
mellett isznak*
<iszik> isznak Az áth. szó fölé írva.
víg*
Az í i-ből jav.
tust.*
<tust> tust, az s ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Haragszik*
Jav. ebből: Harakszig, az g és az s a lap szélén k-ból és ʃ-ből jav.
a’ gyermek Bakhus a’ hordoba*
A lap szélén a H h-ból jav.
Mig eggy*
Jav. ebből: egy
részét*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
ki nem szedik*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ lopóba.*
A pont utólag pótolva.
Mérgébe tajtékját túrja a’ szájára,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Ki üti fenekét, ’s el fut utójára.*
Jav. ebből: utó<j>jára
A pont utólag pótolva.
A sor végén a következő bejegyzés áll: NB. Lásd a’ Folyt[at]ást. pág. 19.A következő négy sor pedig lehúzva:
<Rips raps a’ szöllök már puszta támassz megett
Gyászolnak hajdani diszek mind oda lett
Sok mustos kolika sok hasrágás sálva
Venia a’ tökek mellé van plántalva>
*
A kézirat 100a lapján folytatódik a vers az autográf kidolgozással, itt szerepel az Október. alcím, amit értelemszerűen előrébb helyeztünk.
Kapj az általaghoz, ne szégyenld barátom,
Ne*
A szókezdő N L-ből javítva.
szégyenld látd énis a’ számat nem tátom.
Gyönyörű Munka ez, ha színte lutskosis
Örömmel nyúl ehhez a’ paszamántosis.
Még must korába is a’ bor viggá tészen
’S*
Utólagos betoldás.
Minden reá tartást a’ szívből elvészen.
Hát még férjfi kort*
<ha megérik> férjfi kort Az áth. szavak fölé írva.
érhet*
Az é É-ből jav., <? ’s hébe hóba>
a’ hordóba
’S mint Királyi Székbe ki száll a’ Kantsóba.
Melly édesen pe’seg*
<akkor>
már, előre látom,
Melly vigakká tészen*
teszén em., az n k-ból jav.
ő*
Olvhtl. betűből jav.
akkor Barátom.
Idvez légy Liéus! jóltévő Istenség!
Te tőled*
<Kitől> Te tőled Az áth. szó fölé írva.
a’ Szívböl*
<pusztákba> Szívböl Az áth. szó fölé írva.
fut a’ Kedvetlenség.
*
A kéziraton ez a sor és a következő sor fordított sorrendben áll, a cserére sorszámozás utal, e sor előtt: 1.)
Te a’ Barátságot ’s örömöt érleled?
*
A sor előtt 2)-es szám jelzi a sorrendcserét. A sokszorosan javított sor a kéziraton: Légy jó im A sor elé beszúrva, utána:<Minden> <az> <ember> <vigann> az áth. szavak fölé: <A’ Barátság ’s Öröm fognak [jav. ebből: fog]> kezet fog <veled> az alá: <minden> ember alá: <Lélek> te veled.
Légy jó im kezet fog az ember te veled.

November.*
Az alcím csak az autográf kidolgozáson szerepel (100b lap), viszont a 76a lapon olvasható sorokra is vonatkozik, ezért értelemszerűen áthelyeztük ide.
Itt van már November’ didergő*
Az ő ö-ből jav.
hónapja,*
A vessző utólag pótolva.
Hideg szele*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ fák’*
A hiányjel utólag pótolva.
ágait meg tsapja.*
A pont utólag pótolva.
Meg halva el hullnak*
Jav. ebből: hulnak
a’ sárga*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., sárgá em.
levelek,*
A vessző utólag pótolva.
Játszadoznak vélek a’ kegyetlen szelek.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
Az ajtónál*
Az ó o-ból jav.
álló*
Az ó o-ból jav.
télnek hideg zúzza*
Az ú u-ból jav.
A zőld*
Az ő ö-ből jav.
ligeteket ’s mezőket*
Az ő ö-ből jav.
meg nyúzza.*
Az ú u-ból jav.
A pont utólag pótolva.
Hideg essö tsorog tsepeg egéssz*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
éjjel,*
A vessző utólag pótolva.
A’*
A sor elé beszúrva.
fazékony*
A lap szélén jav. ebből: Fazékony
auster*
A lap szélén az A a-ból, az s ʃ-ből jav.
havat is hány széllyel.*
A lap szélén az s ʃ-ből, a lly jj-ből jav.
A pont utólag pótolva.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
kedvetlenedése:*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A kettőspont utólag pótolva.
Jer,*
A vessző utólag pótolva.
barátom! minden únalmat*
Az ú u-ból jav.
űzzünk*
Jav. ebből: üzünk
el,*
A vessző utólag pótolva.
Az újj*
Az ú u-ból jav.
boron*
boron<n>
vídám*
Az í i-ből jav.
beszéllgetésünkkel.*
Jav. ebből: beszéllgetésünkel, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
A kéziraton itt ér véget az első változat. A lap szélén egy 28.-as szám áll, ami az itt található sorpárok számát jelöli. Alatta a következő bejegyzés áll: Lásd a’ Folytatást. pag. 20.
*
A kézirat 100b lapján (Toldalékok 20. lap) folytatódik a vers az autográf kidolgozással, itt szerepel a November. alcím. Mivel azonban az előző sorok is ide tartoznak, értelemszerűen előrébb helyeztük.
Van elég gesztenye van elég noszpolya
Van Dió mellyik kell? mind jó bor kortsolja.
*
<Gazdagabbak lészünk akármelly Bárónál> fölé: <Nagyobb Urak>
A’*
Olvhtl. betűből jav.
gesztenye jobb lessz mégis a’ Diónál
Rakással süssük majd itt a’ Kandallónál.*
<Ts> Rakással süssük majd itt a’ Kandallónál.<Tsendességbe űlvén itt a’ Kandallónál.> Az áth. szavak fölé írva.
Az az Oros Kantsó megint jár közöttünk
Tudod mint tegnap is mikor haza jöttünk.
Még ugyan a’ borom nem fortt ki egésszenn
De semmi! potomra minek heverésszen?
Most még jobbann is tsúsz, mert*
A sor fölött beszúrva.
édes*
<eggy>
valóba
’S Külömbbenn sem látszik színe a’ Kantsóba.
És ha az elsőtől még kedved nem dúzzad,
A’ másik Kantsót is*
<fenek>
köröm hegyig húzzad.
Magamis*
<igy>
igy*
Jav. ebből: ?ezt.
fogok te utánnad tenni
Törik szakad mégis*
<vígan>
vigann kell ma lenni.
Vigann ma Barátom! ’s ha*
Olvashatatlan betűkből javítva.
pitizálunk,*
A p olvhtl. betűből jav.
Róziról is eggy két sort dallarizálunk.
*
<Nos>
’S Ki tudja? hátha még Tántzot is*
<leh>
kell várni,
’S Hatos Minétetis*
Az első t olvhtl. betűből jav.
fogunk ketten járni.
Neveted? de többis történhetik*
<meg> történhetik A tén sor fölötti beszúrás.
itt még,
Bolond az barátom a’ ki okos mindég.
Le kell a’ mord képet néha néha tenni.
’S ha ennyi hivságra nem fogunk is menni.
*
Az utolsó két sor a lap alján, egy sorba írva.
Jer legalább minden únalmat üzzünk el
Az új boronn vídám […]*
Itt vége szakad a sornak, a lap szélén 29.-es szám áll, ami a Toldalékul megírt sorpárok számát jelöli.