MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’zŐszről.
*
Az első sor előtt + jel.
Már a’ vig szűretnek őrűl minden ember
Mellyel őrvendeztet már a vig September
Octobert ollyannal biztattya előre
Hogy nectár lesz a’ bor és máslás a’ lőre
Setétűl a’ gohér a’ piros vesszőkőn
Barna szint vér vissza a’ tőbbi szőllőkőn
A’ Mellyeknek által világlo kristállya
Nézőét már édes Nectárral kinálja
Rajtok Királyságot mutogatni akar
A’ veres bársonyba kevélykedő bakar
A’ sárgállo almák a’ piros kőrtvélyek
Le gőrbedt Annyoknak emlőjén kevélyek
El terűltek fájok alatt a’ berkenyék
A’ kővér nyoszpolyák a’ borzas gesztenyék
Meg terhelte az Ősz a’ fáknak agait*
ágait
Vastagon rá fűzvén gazdag áldásait
Tsak az a’ baj hogy már hivesek a’ szelek
Néha edgy kis hideg és dér is jár velek
Mert már a’ Mértéket hogy Phoebus el ér[...]
A’ napot az éjjel egyenlőnek mérte
Már hát el érkezett a’ vig October is
Melly után sohajtott Bachus ezerszer [...]*
A lapból letéptek egy csíkot, így a sor vége nem olvasható
Itt van a’ vig szűret ’s mustos kádja kőr[...]*
A lapból letéptek egy csíkot, így a sor vége nem olvasható.
A’ szűretelőknek vig tábora őrűl.
Melybe hordogatja a meg ért szőlőket
Vig tántzal ’s lármával nyomja benne őket.
Kellemes zugással omlanak tsepjei
Jo kedvel biztatnak zavaros levei
A’ Sajto őrvendő lármával tsikorog
Oldalán a piros nectár zugva tsorog
A’ lutskos parasztok szurtos képpel járnak
Neki neki mennek a’ teli sajtárnak
Az ideit szűri issza a’ tavait
Jővő esztendőre tartja majd a’ mait
Az uj bornak őrűl de Otol kurjongat
Mert kezében teli kulatsokat kongat
Tántorgo lábával ’s reszkető karjával
Még is sok hordokat tőlt édes mustjával
’s Mig a’ zugo lihun le felé foj a’ must
Az alatt a’ hordo mellett iszik vig tust.
Haragszik a’ gyermek Bachus a’ hordoba
Míg edgy részét ki nem szedik a’ lopoba
Mérgébe tajtékját turja a’ szájára
Ki űti fenekét ’s el fut utoljára
A szőlők már puszta támasszaik megett
Gyászolnak, hajdani diszek mind oda lett
Sok mustos kolyika sok has rágás Sálva
Venia a’ tőkék mellé van plántálva.
Itt van már November didergő honapja
Hideg szele a’ fák ágait meg tsapja
Meg halva el hulnak a’ sárga levelek
Jádzadoznak vélek a’ kegyetlen szelek
Az ajtonál állo télnek hideg zuzza
A’ zőld ligeteket ’s mezőket meg nyuzza
Hideg eső tsorog tsepeg egész éjjel
A’ fázékony Auster havatis hány széjjel
A*
Utólag a sor elé írva.
Borongos égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szivűnknek kedvetlenedése.
Jer barátom minden unalmat űzzűnk el
Az uj boron vidám*
Az á betűn két ékezet van.
beszélgetésűnkel.