MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A. Dél
Fel állott*
<D> <Fel latom> Fel állott Az áth. szavak fölé írva.
már a’ nap a’ Dél hév pontyára
Egyenesenn omlik le felé sugára.
Tuzesűl*
Tüzesűl
a’ bádjatt levegö ég ’s hevül
Fel forrott az egész természet merevül.
A barmok terepélly tserfák alá mennek
Hives*
A H h-ból jav.
árnyekjokban*
árnyékjokban
lihegve pihennek.
A madarkák tsüngnek a’ híves ágakról
Le száratt a’ nóta el titkatt torkokról
Az útazó ki már tsak alig lehellett
Oltya szomját a hűs forrás vize mellett.
A lankadt arato le dül izzatt fövel
Hogy majd dolgát kezdje meg ujjult erövel
Tsupann*
Tsupánn
tsak a’*
Jav. ebből: a<z>
munkás apro méhek dongnak
Szellyel*
Széllyel
az illatos rétekenn szibongnak
Tsupánn tsak az apro bokorkák tövébenn
Zeng a tsörgö prütsök a’ nap melegébenn
A rezzent gyikotska a’ gaz között tsereg
Meg áll, liheg, száraz*
A z olvhtl. betűből jav.
torokkal sziszereg
Sok száz szötske ugrál pattanó lábainn
A hévtöl el aszott füveknek szárainn
Egyebek mind hives hejekenn pihennek
A Dél forró heve elöl fére mennek:
Alusznak még magok a’ hives szellök is
El tikkattak a’ nap hevétől tán ök is.
Tsak némelly enyelgö zefirek játtzanak
Mellyek a’ levelek alóll ki ugranak
Tzitzáznak kerengö szárnyal a’ bokrokonn
Lassan el enyésznek a’ liliomokonn
Jertek ki, óh nyájas fúvallatók jertek
Kik az ambróziás rószák közt hevertek
Bujjatok ki bársony ágyaból*
ágyából
bújjatok
El bádjatt kebelem piheg utánnatok
Szedjetek mennyei illatot szeggyetek
E vídám gesztenye alá ugy jöjjetek

Fel hágott*
<állott> hágott
már a’ nap a’ dél*
A lap szélén a d D-ből jav.
hév pontjára*
A lap szélén a j y-ból jav.
Egyenesenn*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
omlik le felé súgára.*
Jav. ebből: sugára, az s a lap szélén ʃ- ből jav.
Tuzesűl*
Tüzesűl Jav. ebből: Tuzesül
a’ bágyadt*
Jav. ebből: bádjatt, a gy a lap szélén j-ből jav.
levegő*
Jav. ebből: levegö
ég ’s hevűl,*
Jav. ebből: hevül
A vessző utólag pótolva.
Fel forrott az egész természet merevűl.*
Jav. ebből: merevül
A barmok terepély*
Jav. ebből: terepélly
bikkfák*
bikk <tser>fák Az áthúzott rész fölé írva.
alá mennek,
*
A vessző utólag pótolva.
Híves*
Jav. ebből: Hives
árnyékjokban*
Jav. ebből: árnyekjokban
lihegve pihennek.
A madarkák tsüngnek a’ híves ágakról,*
A vessző utólag pótolva.
Le száradt*
Jav. ebből: le száratt
a’ nóta el tikkadt*
Jav. ebből: titkatt
torkokról.
*
A pont utólag pótolva.
Az útazó,*
A vessző utólag pótolva.
ki már tsak alig lehellett,*
A vessző utólag pótolva.
Oltja*
A lap szélén a j y-ból jav.
szomját*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
a’*
A hiányjel utólag pótolva.
hűs forrás’*
A hiányjel utólag pótolva.
vize mellett.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
lankadt arató*
Jav. ebből: arato
le dűl*
Jav. ebből: dül
izzadt*
Jav. ebből: izzatt
fővel,
*
Jav. ebből: fövel
A vessző utólag pótolva.
Hogy majd dolgát kezdje meg újjúlt*
Jav. ebből: ujjult
erővel
*
Jav. ebből: erövel.
Tsupán*
Jav. ebből: Tsupann
tsak a’ munkás*
<munkás apro> munkás Az áth. szavak fölé írva.
méhetskék*
Jav. ebből: méhek
szibongnak*
<dongnak> szibongnak Eredetileg a következő sor utolsó szava volt, de a javítás során az áthúzott szó helyére került, ezt egy vonal jelzi.
Széllyel*
Jav. ebből: Szellyel
az illatos rétek*
rétek<enn>
között dongnak*
<enn> között dongnak Az áthúzott rész fölé írva.
Tsupán*
Jav. ebből: Tsupánn
tsak az apró*
Jav. ebből: apro
bokrotskák’*
Jav. ebből: bokorkák, a hiányjel utólag pótólova.
tövében*
Jav. ebből: tövébenn
Zeng a zörgő*
Jav. ebből: tsörgö
prütsök a’ nap’*
A hiányjel utólag pótólova.
melegében.*
Jav. ebből: melegébenn
A pont utólag pótolva.
A rezzent gyíkotska*
Jav. ebből: gyikotska
a’ gaz között tsereg,*
A vessző utólag betoldva.
Meg áll, liheg, száraz torokkal sziszereg.*
A pont utólag pótolva.
Sok száz szűtske*
Jav. ebből: szötske
ugrál pattanó lábain,*
Jav. ebből: lábainn
A vessző utólag betoldva.
A hévtől*
Jav. ebből: hévtöl
el aszott fűveknek*
Jav. ebből: füveknek
szárain.*
Jav. ebből: szárainn
A pont utólag pótolva.
Egyebek mind híves*
Jav. ebből: hives
helyeken*
A lap szélén a ly j-ből jav.
pihennek,*
A vessző utólag betoldva.
A’*
A hiányjel utólag betoldva.
dél*
A lap szélén a d D-ből jav.
forró heve elől*
Jav. ebből: elöl
félre*
Jav. ebből: fére
mennek:
Alusznak még magok a’ híves*
Jav. ebből: hives
szellők*
Jav. ebből: szellök
is,
El tikkadtak*
Jav. ebből: tikkattak
a’ nap’*
Jav. ebből: nap
hevétől tán ők*
Jav. ebből: ök
is.
Tsak némelly enyelgő*
Jav. ebből: enyelgö
zefirek játtzanak,*
A vessző utólag pótolva.
Mellyek a’ levelek alól*
Jav. ebből: alóll
ki ugranak;*
A pontosvessző utólag pótolva.
Tzitzáznak kerengő*
Jav. ebből: kerengö
szárnyal*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
a’ bokrokon,*
Jav. ebből: bokrokonn
A vessző utólag pótolva.
Lassan*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
el enyésznek*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
a’ liliomokon.*
Jav. ebből: liliomokonn
A pont utólag pótolva.
Jertek ki, óh nyájas fúvallatok,*
Jav. ebből: fúvallatók
A vessző utólag pótolva.
jertek,*
A vessző utólag pótolva.
Kik az ambróziás rózsák*
A lap szélén a zs sz-ből jav.
közt hevertek
Bujjatok ki bársony ágyából,*
Jav. ebből: ágyaból
A vessző utólag pótolva.
bújjatok,*
A vessző utólag pótolva.
El bádjadt*
Jav. ebből: bádjatt
kebelem piheg utánatok.*
Jav. ebből: utánnatok
A pont utólag pótolva.
Szedjetek mennyei illatot,*
A vessző utólag pótolva.
szedjetek,*
A dj a lap szélén ggy-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
E’*
A hiányjel utólag pótolva.
vídám gesztenye alá úgy*
Jav. ebből: ugy
jöjjetek.*
A pont utólag pótolva.
A lap szélén 17.-es szám áll, ami az itt található sorpárok számát jelöli, az utolsó sor után pedig a következő bejegyzés áll: Lásd a’ Folytatást pag. 14.
*
A vers az autográf toldalékkal folytatódik a 97b (Csokonai saját számozásával 14.) lapon.
Hol e’ néma fáknak sírva énekelem,
Mint égeti mellyem’*
A m a lap szélén M -ből jav.
a’ forró szerelem.*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
Ah! mostis az a’ nap*
A n a lap szélén N -ből jav.
forog az eszembe,*
Az es a a lap szélén - ből jav.
Mellyen*
Melly<b>en<n>
leg először*
Utólag egy vonallal elválasztva.
lobbant fel szívembe;*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
Mellyenn*
Melly<b>enn
rám tsillámlott*
<megláttam volt> rám tsillámlott Az áth. szavak fölé írva.
Rózi’ szempillája,*
Jav. ebből: szempillájá<t>, az s formája utólag, a lap szélén jav.
*
<Hol>
’S tüzétől*
A t a lap szélén T -ből jav.
fel gyúladt*
Utólag egy vonallal elválasztva.
az Ámor’ fáklyája.
Ah azólta nintsen*
<nintsen> Fölé: <eltünt> n[intse]n Az áth. szavak elé utólag betoldva.
semmi*
<s …> semmi Az áth. szó fölé írva.
nyúgudolmam,
Még sints*
<s...> sints Az áth. szó fölé írva.
e’ kínomért*
Kín<aimnak > omért Az áth. rész alá írva, a k a lap szélén K-ból jav.
*
<nints> A sor fölött beszúrva.
leg kissebb*
Utólag egy vonallal elválasztva.
jutalmam.*
A j a lap szélén J -ből jav.
*
<Sírok de>
Könyörgök, esdeklek*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
néki mind úntalan;
Minden könyörgésem*
A k a lap szélén K -ből jav.
rá nézve hasztalan.*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
Égek,*
<de>
’s égésimet*
A lap szélén az é és az s É-ből, illetve ʃ- ből jav.
ortzámon*
ortzámon<n>
mutatom;
De az orvoslásra*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
őtet nem hajthatom.
Sirok; de sirásom*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
nints kit érdekeljen:*
A kettőspont ;-ből jav.
Panaszlok;*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
de arra nints a’ ki feleljen.
Ah kínos állapot!*
Az á a lap szélén Á -ből jav.
bár tsak*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
valahára
Ennyi kínaimnak*
Jav. ebből: kínom <utánn>.
lehetne határa.
Átkozott*
Áktozott em.
pertz*
A p a lap szélén P -ből jav.
vólt az, a’ mellyben*
mellyben<n>
mellettem
Elmenvén, kegyetlen! reád tekíntettem,
’S Ámor*
Az Á á-ból jav.
mosolyogván*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
szelíd*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
nézésedből*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
E’ kegyetlen lángot*
A l a lap szélén L ből jav.
szíttam*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
ki szemedből.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Vajha az ég*
Az é a lap szélén É-ből jav.
vagy olly angyali*
Az a a lap szélén A-ből jav.
szemeket*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Vagy olly tigris*
A t a lap szélén T-ből jav.
szívbe*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
illő érzéseket*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Beléd, szép*
Az s a lap szélén ʃ- ből jav.
kegyetlen!*
A k a lap szélén -ből jav.
ne teremtett vólna:
Most szívem*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
illy szörnyü*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
tűzbe*
A t a lap szélén T-ből jav.
nem lángolna.
*
<Hogy lehet, hogy a’ ki>
Egyenes természet!*
A t a lap szélén T-ből jav.
hát rend szerént*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
mégyen,
Hogy a’ ki mást*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
éget, maga*
<hideg>
jeges legyen?
Vagy Rózi is így ég, vagy szívem*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
is fázik,
Vagy –*
Vagy – A lap szélén álló utólagos javítás helyét a sor előtt vonal jelzi.
Vagy a’ te*
a’ te fölött: <vagy>
hitvány törvényed*
A t a lap szélén T-ből jav.
hibázik.*
<fázik> A lap szélén áll helyette a későbbi javítás: hibázik.
Vagy tám – – – Mit gondolok? – Balgatag szózatok!*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Hisz’ égek lám, mégis víz tseppet hullatok.
Ollyan tűz ez,*
A vessző utólag pótolva.
mellyet*
Jav. ebből: méllyet.
gerjeszthet*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ jégis
És lángokkal égvén vizet áraszt*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
még*
még<is>
is.*
Utólag betoldva.
Jupiter is mikor essőzik leg jobban*
Utólag egy vonallal elválasztva, legjobban<n>
Lángozó*
<mennykő>
villámja mindég*
<még> mindég Az áth. szó fölé írva.
akkor lobban.*
lobban<n>
Hát*
A H N-ből jav.
ugyan*
Az u n-ből jav.
ezt Ámor nem vihetné végbe
Holott*
Hol<l>ott
ő a’ leg főbb*
Utólag egy vonallal elválasztva.
Istenség az égbe.*
Az é utólag a lap szélén É-ből jav.
És*
Az É é-ből jav.
így hideg lehet Rozi bár szívem*
<én> szívem Az áth. szó fölé írva.
ég,*
ég<ek>
– – –
Félre az eszemből*
Az e és az s a lap szélén E- ből, illetve ʃ-ből jav.
Oskolai*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
kétség!*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Ámor’*
A hiányjel utólag pótolva.
tanátsából*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
még-még meg kérlelem?*
Utólag egy vonallal elválasztva.
Ki tudja? tán gyengébb szívvel*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
bánik velem!
Sirok,*
A vessző utólag pótolva.
panaszkodom,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
új*
új<ab>
szókat*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
keresek,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Előtte könyörgést*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
tészek,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
’s térdre esek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Le festem*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
kínomat*
<,>
sáppadtan,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., sáppadtan<n>
’s mint fél hólt,
Kintsemnek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
mondom, és – – – Ah!*
A felkiáltójel utólag betoldva.
de már ez mind vólt.
Még is*
Még<is> is Az is a sor fölé utólag betoldva.
eggy jó nézést*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
tőle nem nyerhettem,
Eltűnt ’s én eggy néma kőnek reménykedtem.
Vad Szűz! gonosz*
<Oh gonosz Szerelem> Vad Szűz! gonosz Az áth. szavak fölé írva.
Ámor! ’s te vagy ég*
Az é a lap szélén É -ből jav.
istene?*
Az i és az s a lap szélén I-ből, valamint ʃ-ből jav.
Nem*
A kezdőbetű T-ből javítva.
– nem – az erynnis*
Az e E-ből, az y formája,valamint az s a lap szélén ʃ-ből jav.
szűlt*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
téged’,*
A hiányjel utólag pótolva.
óh fene!
’S tám e’*
Később megerősítve.
nimfádat*
Az n a lap szélén N-ből jav.
is*
nimfádat<is> is Az is utólagos betoldás.
a’ stiksznél*
Az e É-ből, az iksz a lap szélén jav. ebből: yx.
nemzetted,*
A vessző utólag pótolva.
’S Belé*
Olvhtl. szóból jav.
az Alekto’ vad szívét űltetted.
Vesszetek, vesszetek!*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
*
Utólag beszúrva.
Mit mondok!*
Utólag beszúrva.
Ah,*
A vessző utólag pótolva.
talám
Mind*
Mind<..>
kettőt méltatlan szitkokkal*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
káromlám.
Ki tudja? ah,*
A vessző utólag pótolva.
talám bennem van a’ hiba,*
A vessző utólag pótolva.
Járatlan vagyok még Ámor’*
A hiányjel utólag pótolva.
titkaiba.
Itt ülök, ’s*
<már>
a’ Napis el hágy már engemet,*
A vessző utólag pótolva.
’S a’ lelketlen fáknak mondom keservemet*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Pedig tám a’ kegyes szerelem nevembe
Most sugall*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
legtöbbet ártatlan szépembe.
Keljetek fel nyájas Zefirek, keljetek*
<?menyete> Az áth. szó fölé írva: <?’s hozzája> alá: <?menjetek> ezek fölé: keljetek
*
<?Mondom> Az áth. szó fölé írva: <?Hozzál> alá: <?Felé ’s>
Mondjátok meg néki,*
A vessző utólag pótolva.
hogy hozzá sietek*
Az s a lap szélén ʃ-re jav.
A lap szélén egy 30.-as szám jelöli a Toldalék sorpárjainak számát.