MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Magyar Gavallér.
Amott tollászkodik páva ként edgy Gavar
*
Az első sor a külső kereten kívül kezdődik azért a második sor elé került a + jel.
’s A piatzon sűrű por felleget kavar
Utánna nyiretten lotyogtattya magát
Edgy Németh ruhába puhálkodo Bagát
Mindeniknek tzifrán tsillog ruházatja
De magát a’ Magyar ditsőbnek mutatya
Ditsőbb a’ Magyarok Istenének Szente
Nagyobb méltoságot ád a’ Magyar mente
Melynek zőld posztaját ragyogással szántja
Gazdagon pázérolt arany paszamántja*
baszamántja Másolási hiba, ért. sz. em.
Asiai veres nadrág fénylik rajta
’s Mutattya hogy ő is véres Magyar fajta
Arany sarkantyuja peng kartsu tsizmáján
Hármoniás űtést tesz ezűst szablyályán
Almás szurke*
szürke
tsődőr lovát tántzoltatja
Lejtős fordulással keringve ugrattya
Tűndőklő serénye jádzik a’ szellővel
Az arany szerszámra hányja gőlygős fővel.
Most bűszkén rug, kapál, majd harsogva nyerit
Orán sebes szellőt fuvall és tekerit
Ragyog hátán selyem posztoval vont nyereg
Tsotárján az arany Meander tekereg*
A k g-ből jav.
Merőn meg űl rajta vitéz Leventája1
Régi Ifjak a’ kik gyakorolták magokat a’ kard forgatásban etcetera lovaglásban.*
A jegyzet (2.) számmal jelölve, de a szövegben nincs 1. számú lábjegyzet.
Nem mozdul semmijê tsak a’ bokrétája
Mellynek kotsak tolbol kőtőtt szála kőzőtt
Arany bogláriba*
A bogláriba i-je nem látszik egyértelműen. A Demeter–Pintér-féle kiadás ugyan a „szótagszám alapján ott lévőnek” véli (ld. Demeter-Pintér, 2005, 263. l.), ez az olvasat azonban bizonytalan.
a’ fény meg űtkőzőtt
Tsillámlo pirossa nyusztos kalpagjának
Szégyeniti haját az Anglus dámának
Barna szemőldőke hollo szin bajussza
Képének piroslo tejét bűszkén ussza.
Bársony szin hajai a’ széltől suhognak
Reá tekergődzőtt szárnyai lobognak.
Illyen vitézt mutat a’ Magyar gyermeke
Ez a’ szép természet nagyságos Remeke.