MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Párt-űtő.
*
Az első sor előtt + jel.
Párt űtő. Ez igen borzaszto Nevezet!
Mert hazája ’s Ura ellen fog e’ kezet
Voltak sok pártűtők;*
Az á-n két ékezet van.
találunk sok*
A k olvhtl. betűből jav.
Horát
Ki hazája ellen vezette Táborát.
De soknak e’ nevet tsupán azért adták
Mer kűlőmben őket meg nem gyilkolhatták
Ki párt űtő ki nem itélje a’ Haza
Mellyet vagy meg ronta vagy meg oltalmaza
Néha azt nevezik gyilkos pártűtőnek
Kit kedves hazája tart védelmezőnek
Némelly kor kik titkon a’ hazát kontzolják
Haza árulással*
Az u a-ból jav.
a’ hivet vádolják
’s*
Utólag a sor elé toldva.
Hogy ez a’ hiv őket még fel ne forgassa
A’ neve mindnyájok előtt Haram-Bassa.