MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Ró’sa.
*
A 33b lapra a kimaradt 19–24. sor van pótlólag beírva. A vers eleje a 34a lapon olvasható, a 19–24. sorok utólag, más tintával a 33b aljára kerültek, az utolsó két sor pedig folytatólagosan a 34b tetejére.
Gyakran a’ setétes üregű barlangnak
Rejtekébe, fényes kints halmok lappangnak
Gyakran a’ természet láthatatlan karja
A’ keserű alá az édest takarja
A’ kezeket sértő tövissek bokrai
A’ lágy tapintásu Rósák hajlékai
Mellyeknek ha szinét, ’s ki nyilását nézem
Csudálkozásomat szűntelen tetézem
A’ nyilás ideje a’ mig el nem haladt
Kutzorog a’ rósa zőld boriték alatt
Majd osztán levelit széljelebb taszitja
Gyenge bimbótskáit részekre hasitja
s Pirosló ujjait onnan ki mutatja
Mellyel a’ kivántsi szemet csalogatja
Végtére ki nyilván egészszen kebele
Kereken egymásra tekerűl levele
Leveleit pedig olly szin palástolja
Hogy azt a’ festő kéz hijjába majmolja
*
A következő 6 sor utólag, más tintával lett betoldva az előző lap hátoldalára, helyét + jel mutatja.
A’ hajnal is midőn ettől kőltsönözött
Színnel ékeskedő köntösbe őltözött
Illyen ruhájában fel tettzik az égen
Diadalmaskodik Venusi szépségen
A’ gyenge ortzáknak rósaszín fedele
Forró szeretet sok szívben nevele
Maradj tehát festő penzel minden mázza
Mert e’ néked minden műved meg alázza