MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Gazdagrol
*
Az első sor előtt: + jel.
Van Midásnak pénze van kintse rakással
De azért soha sem tserélnék Midással
Néki foly Pactolus arany fővénnyével
Néki telik háza Phrigia pénzével
De mit ér hogy házát teli tőlti a’ kints
Ha esze házába semmi portéka nints
Néki ezer juha legel a’ téreken
Ezer őkre járkál a’ kővér réteken
De ezer őkrével minek ditsekedik
Ha maga a’ gazda az ezeredgyedik
Hogy drága étkekkel van rakva asztala
Mit ér hogy ezekkel tsak disznot hizlala
Hogy felhők kőzt lakik ditső palotába
Azzal nem derekabb ember valojába.
Mert lám véle laknak ugyan ott az ebek
Sőt még fentebb laknak a’ baglyok ’s egyebek
Nem ujság hogy bolond lakjon palotába
Egész serget láthattz a’ Bétsi Uttzába
Ő talpig aranyos ’s talpig biborba jár
Már ezzel magának mélly tiszteletet vár.
Pedig sokkal tzifrább szebbek a’ farsangi
Szánkázo lovaknak tsőrgőji tzafrangi
De sokkal drágábbak voltak a’ Romai
Áldozatra hajtott barmok oldalai
De sok titulusi sem tehetnek nagynak
Nálunk a’ kutyáknak tiz nevei vagynak
Mit ér hogy szolgálnak*
Utólagos betoldás.
Phrigia népei
’s Mit ér hogy előtte gőrbűlnek térdei:
Ha a’ nád szálak is ekkép kiáltanak
Hogy midásnak szamár fűlei láttzanak.