MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Kevély
Nézd csak azt ki amott sétálgat kevéjen
Mindent meg vét, utál szemeivel mélyen.
Fel emeli orrát a tobbiek*
többiek
felett
Öblös vitorlája hajt igen nagy szelet.
Ezt mihejt valami szellö meg mozgatja
Azonnal két felé büszkén fintorgatja
Fel sem vesz senkit*
A másolás során itt egy szótag kimaradt, így csak 11 szótagú lett a sor.
nagy rátartiságban.*
rátartaságban Másolási hiba, em.
Mint ha csak ő volna ember a világban
Sajnájja a földre botsatni*
botsátni
labait.*
lábait
Utálván a vélle testvér föld porait.
Nem meltoztatik*
méltoztatik
ö ki mondani a szot.
Az Ut Onak mondja, a-nak*
Másolási hiba, annak em.
teszi az o-t.*
Másolási hiba, ott em.
Ezt is foga között szürve kell ki tenni
Külömben parasztos Comis fogna lenni.
Söt meg*
még
nagy lelkenek*
lelkének
az esik terhére.
A Teremtöt azert veszi Crisisére:
Hogy a mely levegöt a szegény ki lehell.
Uri tűdőjének ugyan azt szini kell.

*
A következő rész hosszú, vízszintes vonallal van elválasztva az előzőtől.
Emberek! vagy Herok legyetek ’s Istenek
Ha kevéjségtekkel lehettek illyenek.
Vagy legyetek vélűnk emberetskék, ti is
Igy több betsülletet adni fogunk mi is.
Melly nagy Balgatagság! Csak Embernek lenni.
Meg*
Még
is a hasonlo embert fel sem venni.
’S azzal hogy valaki masokat*
másokat
meg vetett.
Azzal praetendalni tölle betsülletet
A’ betsüllet olyan dőg párának langja,
Mint a Lidértz melyet szül a’ sir barlangja.
A’ ki ezt kergeti el repül elölle.
Azt szokta keresni a ki szalad tölle.
Az embernek igen kenyes*
kényes
termeszeti*
természeti
S magát meg vettetve latni*
látni
nem szereti.
Mit nyersz hat*
hát
ki mindent meg vettz oktalanul
Ötet is meg veti minden: ’s kárán tanul.
A kevéjség csupán a bolondok gondja
Ugy van mert a kevéj a világ bolondja.
De hát e világnak ily bolondja soké?
Hogy ne? söt a világ az ily bolondoké
Söt már a kevejek*
kevéjek
oly nagy számmal vannak.
Hogy a ki nem kevej*
kevéj
mar azt tartyák annak.
Tarka Luftballonok! Lebegö arnyekok!*
árnyékok
Gyermekségböl tamadt*
támadt
fenyes*
fényes
buborekok!*
buborékok
Lám a nemes értzek mind fenékre szálnak
Mikor az otromba tökök fen uszkálnak.