MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Kevélly.
Nézd tsak azt ki amott sétálgat kevéllyen
Mindent meg vét ’s útál szemeivel méllyen
Fel emeli orrát a’ többiek felett
Öblös vitorlaja*
vitorlája
hajt igen nagy szelet.
Ezt mihelyt valami szellö meg mozgattya
Azonnal két felé bűszkén fintorgattya
Fel sem vesz senkit is nagy rátartiságban
Mint ha tsak ö volna ember e világban
Sajnájja a’ földre botsátni lábait
Utálván*
A t j-ből jav.
a’ vélle testvér föld porait.
Nem méltóztatik ö ki mondani a’ szot
Az*
A ért. sz. em.
ut onak mondja anak teszi az ot
Ezt is foga között szürve kell ki tenni,
Külömben parasztos ’s Comis fogna lenni
Söt még nagy lelkének az esik terhére
A Teremtőt azért veszi crisisére
Hogy a’ melly levegöt a’ szegény ki lehel
Uri tüdejének ugyan azt szini kell
Most is a’ derogál*
derogas em.
dagájos szivének
Hogy rolla a Músák verseket költének.

Nézd tsak azt ki amott sétálgat kevéllyen
Mindent meg vét ’s útál szemeivel méllyen
Fel emeli orrát a’ többiek felett
Öblös vitorlaja*
vitorlája
hajt igen nagy szelet.
Ezt mihelyt valami szellö meg mozgattya
Azonnal két felé bűszkén fintorgattya
Fel sem vesz senkit is nagy rátartiságban
Mint ha tsak ö volna ember e világban
Sajnájja a’ földre botsátni lábait
Utálván a’ vélle testvér föld porait
Nem méltóztatik ö ki mondani a’ szot
Az*
A ért. sz. em.
ut onak mondja anak teszi az ot
Ezt is foga között szürve kell ki tenni.
Külömben parasztos ’s Comis fogna lenni
Söt még nagy lelkének az esik terhére
A Teremtöt azért veszi crisisére*
E sor mellett, a lap szélén 9.-es szám jelzi a javítás utáni sorpárok számát.
Hogy a’ melly levegöt a’ szegény ki lehel
Uri tüdejének ugyan azt szini kell*
A következő két sor áthúzva:
<Most is a’ derogas dagájos szivének
Hogy rolla a Musák verseket költének.>
Az utolsó sor után, a lap szélén: NB. A’ többit lásd a’ Toldalékokban. p. 12.
*
A vers a 96b (Csokonai saját számozásával 12.) lapon folytatódik az autográf toldalékkal.
Emberek! vagy Hérók légyetek*
<légyetek Angyalok> vagy Hérók légyetek Az áth. szavak fölé írva.
’s Istenek
Ha kevélységtekkel lehettek illyenek.*
Az i olvhtlan betűből javítva.
Vagy légyetek velünk emberetskék, ti is,
Igy több betsűletet fogunk adni mi is.
Melly nagy Balgatagság! Tsak embernek lenni
Mégis a’ hasonló embert fel sem venni.
’S azzal hogy valaki másikat megvetett
Azzal pretendálni*
<attól>
tőle betsűletet.*
A sor végén * áll, ami sorrendcserét jelöl. A kéziraton A’ embernek igen kényes... kezdetű sor következik, ami előtt pedig két ** áll, szintén a cserére utalva .
*
E sor előtt * áll, jelölvén a sorrendcserét, a következő négy sor eredetileg a Mikor az Otromba Törökök… kezdetű sor után következett.
A’ betsűlet ollyan dög párának langja,
Mint a’ Lidértz, mellyet szűl a’ sír barlangja.
A’ ki ezt kergeti el repűl*
<vonul> repűl Az áth. szó fölé írva.
előlle
’S azt*
Jav. ebből: az
szokta kisérni*
<utánn kezd futni> Fölé: <repül az> szokta kisérni Az áth. szavak alá írva.
a’ ki szalad tőle.*
A sor végén ** jelzi a sorrencserét.
*
A sor előtt ** jelzi a sorrendcserét.
<Kevély>
Az*
A értelemszerűen em. A sor fölé beszúrva: <kis>
embernek igen kényes*
<kevély> kényes Az áth. szó fölé írva.
Természeti,
S magát megvettetve látni nem szereti.
Mit nyer*
<használ> nyer<het> Az áth. szó fölé írva.
hát ki mindent megvét oktalanúl,*
<annak, a’ ?érdem ...söbb is.> ki <megvet> mindent megvét oktalanúl, Az áth. szavak fölé írva.
Ötet*
Az Ö eredetileg más betűnek indult.
is megveti minden: ’s káránn tanúl.
*
A sor előtt egymás alatt és mellett lehúzott szavak: <…2> <Ah> <Úgy> <Ha>
a’*
A sor fölött beszúrva: <nagy>
Kevélység tsupánn*
A sor fölött beszúrva.
a’ bolondnak*
bolond <sark> A lehúzott betűk alá írva: <fő> mellé: <tsak>
gondja*
A sor alakulását számozás jelzi, az eredeti sorrend: a’ bolondnak a’ Kevélység tsupánn gondja
*
A sor előtt: <1)>
<Mint> fölé: <Vele>
Ugy van! mert*
A sor fölött beszúrva.
a’ Kevély*
A K k-ból jav.
a’ Világ’ bolondja*
A sor végén: #, a sorrencserére utal. A kéziraton ez a sor következik: Tarka Luftballonok!...
*
A következő négy sor a kéziraton a lap aljára került, a sor elején: # jelzi a sorrendcserét. <De>
Hát*
Ebből javítva: Hát <Sok illy>
a’ Világnak illy bolondja sok van é?
Hogy ne?*
Olvhtlan szavakból jav.
sőt a’ Világ az illy bolondoké.
Sőt már a’ Kevélyek olly nagy számmal*
<?er>
vannak,
Hogy a’ ki nem kevély már*
A sor fölött beszúrva.
azt tartják annak.*
A kéziraton ez az utolsó sor a sorrendcserék miatt (ezt a sor végén # jelzi). A lap szélén egy 13.-as szám olvasható, ami a Toldalék sorpárjainak a száma.
*
# jelzi a sorrencserét.
Tarka*
A T olvhtl. betűből javítva.
Luftballonok! Lebegő árnyékok!
Gyermekségből támadtt fényes buborékok!
Lám a’*
<arany> A lehúzott szó előtt a névelő változatlan maradt, az em.
nemes értzek mind fenékre szállnak,
Mikor az Otromba Tökök fenn úszkálnak.