MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Musa vetat mori.
1. A’ ditsősségnek trombitája
Nevét harsogva praedicálja,
Mindenűtt a’ Nemzeteknek:
Ezt a’ hir fel vévén szárnyára
Viszi a’*
<két>
világ két*
Sor fölötti betoldás.
sarkára,
Hogy*
A gy l-ből jav.
által adja ezeknek.

2. Őrőmmel tapsolnak ő néki
*
<A’>
Gángesnek*
Gangesk jav. ebből: Gánges’
gazdag kőrnyéki,
*
<Rá>
vissza echozik*
Az ik utólag btoldva.
Iberus!
Népei a’ fagyos Északnak,
’s Kik a’ forro nap alatt laknak
Hirdetik. Ki volt Homérus?

3. Seculumi az el mulásnak
Által adják őtet edgy másnak,
És meg őrizik hűséggel:
És mikor sirjára mutatnak
Őrőmnek kőnnyeit hullatnak,
Koronázván ditsőséggel.

4. Ki Poëta nevet érdemel
Annak ollyan oszlopot emel,
Phoebus a’ Poëták Attya:
Hogy betűi azon oszlopnak
Semmi veszélly kőzt el nem kopnak,
’s Még az idö sem bánthattya.

*
Eredetileg ez a 6. versszak volt, de fölcserélődtek a versszakok, ezt utólag a margón számozással (#2; #1) javította a lejegyző. A cserére vonatkozóan olvashatunk figyelmeztetést a vers másik változatánál is a 20. lapon (ld. erről bővebben a vers jegyzeteiben).
5. Homérral ennek kőzepében
Őrőkké valoság keblében,
A’ századokat számlálja:
Mellyek kedve mellett sietve
Suhannak el ’s ő fel mettzetve,
Nevét azokon találja.

*
Eredetileg ez volt az 5. versszak, utólag azonban #1 jelzés került a szám fölé, utalván a cserére.
6. Ha hát én reám tekintene
Nyájas szemekkel Melpomene,
’s Ha éneklője lehetnék:
Mind a’ halált mind más veszély[t]*
veszély Másolási hiba, értelemszerűen em.
kárt
Melly a’ leg nagyobbaknak is árt,
Edgy bátor szivvel nevetnék.